Meldunek

Meldunek - Adwokat Łódź

Czy meldunek oznacza prawo do danego lokalu? A może niesie za sobą inne korzyści, o których warto wiedzieć?

Zameldowanie na stałe lub tymczasowo służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała. Innymi słowy, meldunek służy głównie do ewidencji ludności.

Samo zameldowanie nie daje żadnych praw do nieruchomości. Co więcej, meldunek w najmniejszym stopniu nie stanowi o zajęciu lub posiadaniu danego lokum. Wszelkie spory i kwestie własności mieszkania rozstrzygane są na tle prawa cywilnego, a nie w postępowaniu meldunkowym.

Czy meldunek jest obowiązkowy?

Warto zwrócić uwagę na fakt, że zameldowanie jest tylko i wyłącznie czynnością o charakterze rejestracyjnym, która potwierdza fakt przebywania danej osoby pod określonym adresem i nie daje prawa do przebywania w tym lokalu. Osoba zameldowana w danym miejscu może być z niego wyeksmitowana, gdyż meldunek nie zapewnia jej żadnej ochrony ani też nie daje praw.

Obowiązek meldunkowy nadal obowiązuje, lecz przepisy prawa nie przewidują za jego brak żadnej kary. Jeszcze kilka lat temu niedopełnienie obowiązków związanych z meldunkiem było karane grzywną, a także karą pozbawienia wolności. Zmiany w kodeksie wykroczeń zostały wprowadzone w roku 2013.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z kwestią meldunku lub innych spraw dotyczących prawa administracyjnego zapraszamy do Kancelarii Adwokackiej Adwokata Macieja Migusa z Łodzi lub Zgierza.


<< POWRÓT

Poczytaj poradyPRAWO ADMINISTRACYJNE

Telefon do Kancelarii