Zniesienie współwłasności nieruchomości

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Współwłasność nieruchomości oznacza, że ma ona więcej niż jednego właściciela. Czy można znieść współwłasność? W jaki sposób tego dokonać i kto może nam w tym pomóc?

W naszym prawie istnieje na szczęście kilka sposobów na to, aby znieść współwłasność nieruchomości. Pierwszym z nich jest między innymi przyznanie danej nieruchomości na wyłączność jednemu ze współwłaścicieli. Wiąże się to jednak z koniecznością spłaty pozostałych osób. Wybrana osoba ma obowiązek w określonym terminie ustalonym umownie lub poprzez ugodę, wypłacić reszcie współwłaścicieli, określoną kwotę pieniężną. W przypadku, gdy zniesienie współwłasności jest orzeczone przez Sąd, wartość nieruchomości najpierw oceniana jest przez biegłego, a następnie ustalane są terminy i wysokość spłaty.

Zniesienie współwłasności - Pomoc prawna

Może zdarzyć się również tak, że pozostali współwłaściciele nie zgodzą się na przyznanie pełnej własności jednemu z nich i każdy chce otrzymać prawa do nieruchomości na wyłączność. Wówczas to Sąd orzeka na podstawie okoliczności, poniesionych kosztów przeznaczonych na nieruchomość i ewentualnych możliwości finansowych do dokonania spłaty, kto ma zostać jedynym właścicielem.

Sąd może zdecydować o podziale nieruchomości na wszystkich współwłaścicieli. Oznacza to, że przykładowo teren działki zostaje podzielony na odpowiednie części, adekwatnie do współudziałów. Taka sama sytuacja może dotyczyć domu. Jedno piętro przypadnie danemu współwłaścicielowi, drugie zaś kolejnemu.

Istnieje także jeszcze jedne sposób na zniesienie współwłasności nieruchomości. Zarządzenie egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości oraz rozdzielenie uzyskanych środków pomiędzy właścicieli. W tym przypadku warto uwzględnić koszty sądowe oraz komornicze, jakie będzie trzeba ponieść, zatem rozwiązanie to jest najmniej korzystne. W najgorszym przypadku nieruchomość może również zostać zlicytowana po cenie mniejszej niż jej pierwotna wartość.

Adwokat Łódź

Aby dowiedzieć się więcej na temat współwłasności, a także skorzystać z pomocy adwokata w tej kwestii, zapraszamy serdecznie do kontaktu z adwokatem Maciejem Migusem z Kancelarii Prawnej w Łodzi oraz w Zgierzu!


<< POWRÓT

Poczytaj poradyPRAWO ADMINISTRACYJNE

Telefon do Kancelarii