Co to jest windykacja?

Czym jest windykacja?

Bardzo często przyczyną niewypłacania się przez dłużników jest po prostu brak środków finansowych. Aby pojęcie windykacji wierzytelności nie było dla nas żadną tajemnicą, warto zapoznać się z tą kwestią bliżej. Warto również dowiedzieć się, w jaki sposób adwokat może pomóc nam w odzyskaniu należnych długów.

Termin windykacja pochodzi od łacińskiego pojęcia "rei vindicatio". Co ciekawe, sam proces odzyskiwania długów znany był już w czasach Cesarstwa Rzymskiego. Czym zatem jest windykacja? Jest to dochodzenie należnych roszczeń zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Windykacja stosowana jest w momencie, gdy nieuczciwa osoba uchyla się od uregulowania należnych faktur i nie wyraża chęci na polubowne porozumienie się.

Na czym polega windykacja wierzytelności?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego, wierzyciel ma prawo oczekiwać ze strony dłużnika zapłaty. W pierwszym stopniu windykacji stosuje się windykację polubowną, która polega na nadzorowaniu i kontrolowaniu dłużnika, w celu doprowadzenia go do spłaty należności. W tym przypadku wykorzystuje się tu ponaglenia, przypomnienia i wezwania do zapłaty, które powiązane są z odpowiednimi konsekwencjami ich niedotrzymania.

Jeżeli dłużnik nie odpowiada na liczne wezwania do zapłaty, można wykluczyć go z programów lojalnościowych i pozbawić go rabatów. W przypadku, gdy i to nie zadziała, jego dane przekazywane są do Biura Informacji Gospodarczej. Dłużnikowi wówczas wystawia się negatywną opinię o nierzetelnym przedsiębiorcy, która nierzadko widnieje na jego stronie internetowej lub na portalach społecznościowych.

Windykacja - Pomoc prawna adwokata

Warto zgłosić się do adwokata, który specjalizuje się w windykacji i oferuje profesjonalna pomoc prawną z zakresu odzyskiwania długów. Dlaczego? Gdyż brak odpowiedzi na wezwania może doprowadzić sprawę do sądu. Warto jednak pamiętać, aby sprawa nie została przedawniona, gdyż roszczenie stanie się niewymagalne.

Adwokat specjalizujący się sprawami z zakresu windykacji może reprezentować nas przed sądem. Na konsultacjach prawnych adwokat podpowie nam także, jakie dokumenty należy przygotować i na jakie kwestie zwrócić szczególną uwagę.

Zapraszamy serdecznie do naszej Kancelarii Adwokackiej z Łodzi oraz ze Zgierza. Nasz adwokat Maciej Migus zapewnia pomoc prawną z zakresu spraw komorniczych oraz windykacji długów. Adwokat zachęca do umówienia się na konsultacje prawne w jednej z kancelarii.


<< POWRÓT

Poczytaj poradyWINDYKACJA I POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNE

Telefon do Kancelarii