Obsługa przedsiębiorców i prawo gospodarcze

adwokat łódź obsługa przedsiębiorstw

 

Prowadzimy obsługę prawną przedsiębiorców, w tym także stałą obsługę, wspierając i doradzając w efektywnym prowadzeniu działalności gospodarczej.

Obsługa prawna obejmuje m.in.:

  • bieżące i stałe doradztwo prawne;
  • opiniowanie umów, sporządzanie opinii prawnych;
  • reprezentowanie przedsiębiorcy w postępowaniu przesądowym;
  • windykacja należności;
  • negocjacje z kontrahentami, dłużnikami;
  • sporządzanie projektów ugody;
  • reprezentowanie przedsiębiorcy w postępowaniu sądowym;
  • sporządzanie sprzeciwów od nakazu zapłaty oraz pozostałych pism procesowych w sprawach gospodarczych;
  • reprezentowanie przedsiębiorcy administracyjnym i sądowo administracyjnym;
  • egzekwowanie wierzytelności i reprezentowanie przedsiębiorcy w postępowaniu egzekucyjnym

Kancelaria oferuje również przedsiębiorcom stałą obsługę określonego zakresu spraw