Odszkodowania - Adwokat Łódź

Kancelaria Adwokacka z Łodzi lub Zgierza oferuje pomoc prawną w sprawach o odszkodowanie obejmującą reprezentowanie klienta przed sądem. Tego rodzaju postępowania wymagają od adwokata wiedzy, doświadczenia oraz odpowiedniego przygotowania. Materia procesów o odszkodowanie często obejmuje prawo karne, prawo pracy czy prawo cywilne. Dlatego dochodzenie odszkodowań warto powierzyć profesjonaliście.

Wszystkich z Państwa, którzy są zainteresowani naszymi usługami prawnymi, zapraszamy do Kancelarii Adwokackiej z Łodzi przy ulicy Wólczańskiej 124 lok. 7.

Sprawy o odszkodowania - zakres działań naszej kancelarii

Kancelaria Adwokacka Łódź – Adwokat Maciej Migus oferuje pomoc prawną, która obejmuje następujące rodzaje spraw o odszkodowanie:

Odszkodowania i zadośćuczynienia - pomoc prawna

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że odszkodowanie i zadośćuczynienie nie stanowią tożsamych pojęć. Podstawową różnicą między nimi jest danego świadczenia. Odszkodowanie dotyczy szkody majątkowej. Zadośćuczynienie ma natomiast za zadanie zrekompensować szkodę niemajątkową. Przygotowanie postępowania w tych dwóch przypadkach wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.

Nasza kancelaria oferuje pomoc prawną, która obejmuje:

Odszkodowania komunikacyjne – uszczerbki na zdrowiu poniesione w wyniku wypadków drogowych

Wypadki komunikacyjne stanowią w naszym kraju wciąż często występujące zjawisko. Wraz z rozbudową sieci infrastruktury drogowej oraz wzrostem liczby samochodów rośnie liczba wypadków i kolizji drogowych. Niestety, wciąż zbyt wiele z tych zdarzeń drogowych kończy się poważnymi obrażeniami ciała oraz zgonami.

W związku z powyższym coraz częściej okazuje się niezbędną pomoc prawna kancelarii, które zajmują się sprawami związanymi z dochodzeniem odszkodowań związanych z wypadkami drogowymi. Odszkodowanie komunikacyjne to świadczenie, które przysługuje poszkodowanemu za szkodę osobową lub rzeczową. Szkoda ta musi być skutkiem wypadku lub kolizji drogowej.

Adwokat, którego kompetencje obejmuje pomoc prawna z zakresu wypadków drogowych, to doświadczony i rzetelny specjalista. Pomoc prawna, którą oferujemy w naszej kancelarii dotyczy m.in.:

Odszkodowania za błędy medyczne

Błędy medyczne w czasie leczenia pacjenta zdarzają się dość często. Niestety, większość pacjentów nie podejmuje starań, aby uzyskać odszkodowanie za poniesione w ich wyniku straty. Najczęściej zachowanie takie wynika z przeświadczenia, że korzystny wyrok jest niemożliwy, zaś sam proces jest zbyt skomplikowany i zawiły. Dlatego też warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, który doskonale zna zawiłości prawne i potrafi rzetelnie przygotować całe postępowanie.

Obsługa prawna naszej kancelarii to fachowa pomoc prawna doświadczonych specjalistów. Oferujemy wsparcie w dochodzeniu następujących roszczeń:

Adwokat wypadki drogowe

Wypadki drogowe to zdarzenia, które mają związek z ruchem pojazdów na drogach publicznych, a w których wyniku nastąpiła śmierć bądź uszkodzenie ciała chociaż jednego z jego uczestników. W takim przypadku osobom, które zostały poszkodowane w wypadku należy się odszkodowanie. Aby otrzymać tego rodzaju świadczenie pieniężne ofiara musi udowodnić związek przyczynowo – skutkowy, który wystąpił pomiędzy faktem zdarzenia a dolegliwościami, które odczuwa poszkodowany. Żądaniem często towarzyszącym roszczeniu o odszkodowanie jest zadośćuczynienie, a więc rodzaj wyrażonej w kwocie pieniężnej rekompensaty za ból, krzywdę i cierpienie związane z wypadkiem i jego skutkami. Jeżeli chcemy mieć pewność, że rezultat całego postępowania odszkodowawczego będzie dla nas korzystny, warto skorzystać z pomocy profesjonalisty.

Adwokat naszej kancelarii przygotuje i poprowadzi sprawę o odszkodowanie. Pomoże uzyskać rekompensatę za szkody osobowe i majątkowe. Dokona wnikliwej analizy zaistniałej sytuacji oraz wszystkich dostępnych dokumentów. Oceni, czy możliwym jest uzyskanie przez poszkodowanego kwoty odszkodowania wyższej niż wypłacona przez ubezpieczyciela.

Zakres pomocy prawnej naszej kancelarii w tym zakresie obejmuje m.in.:

Poczytaj poradyODSZKODOWANIA

Telefon do Kancelarii