Odszkodowanie z OC sprawcy

Wypadek samochodowy - Odszkodowanie z OC sprawcy

Niejednokrotnie zdarzyło się, że zakład ubezpieczeń zaniżył kwotę należnego odszkodowania, bądź całkowicie odmówił jego wypłaty. Bardzo często zdarza się również tak, że zakład ubezpieczeń żąda od poszkodowanego rachunków i faktur, które są potwierdzeniem poniesionych wydatków wynikających ze szkody.

W przypadku, gdy jako strona poszkodowana w wypadku samochodowym, ubiegamy się o odszkodowanie z OC sprawcy, winniśmy otrzymać należne odszkodowanie bez względu na to, czy szkoda została już naprawiona, czy też nie, a zatem nie jest konieczne okazywanie rachunków i faktur. Nie ma również znaczenia to, czy poszkodowany zamierza naprawić szkodę, czy zupełnie nie ma tego w planach.

Naprawa pojazdu a jego wartość

W sytuacji, gdy naprawa pojazdu wpłynie na wzrost jego wartości, uwzględniając stan pierwotny samochodu, należne odszkodowanie może zostać zmniejszone. Wiąże się to z dylematem, czy zatem podczas naprawy szkody można wykorzystać do używanego pojazdu nowe części i czy właściciel ma prawo tego żądać? Jeśli naprawa ta nie podniesie znacznie wartości samochodu, nie ma podstaw do odmowy takich działań. Ubezpieczyciel ma jednak prawo odmówić wypłaty pełnego odszkodowania za wypadek, gdy wartość pojazdu wzrosła za sprawą nowych części, których użyto podczas naprawy.

Warto pamiętać, że bez względu na cenę pojazdu uszkodzonego, na ubezpieczycielu ciąży obowiązek pokrycia kosztów, które zapewnią możliwość pełnej naprawy samochodu tak, aby przywrócić go do stanu przed wypadkiem.

Według wskazań Sądu Najwyższego, w ramach odszkodowania można również wliczać koszty ekspertyzy, która zostanie wykonana na zlecenie poszkodowanego. Czy poniesione koszty ekspertyzy będą objęte odszkodowaniem przysługującym od ubezpieczyciela z umowy odpowiedzialności cywilnej, zależy natomiast od całokształtu sprawy i okoliczności wypadku.

Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić poszkodowanemu odszkodowanie lub zadośćuczynienie w przeciągu 30 dni. Istnieje jednak kwestia odsetek, które w rzeczywistości są naliczane po upływie 30 dni wyznaczonych na zapłatę, które liczą się od dnia otrzymania zgłoszenia szkody. Ubezpieczyciel może powołać się wyłącznie na rzetelne okoliczności, które faktycznie uniemożliwiły mu wypłatę należności wobec poszkodowanego, aby móc w późniejszym terminie wydać zaległość.

Odszkodowania - Adwokat Łódź

W sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką z Łodzi lub Zgierza.


<< POWRÓT

Poczytaj poradyODSZKODOWANIA

Telefon do Kancelarii