Odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez dziecko

Odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez dziecko

Jak wygląda odpowiedzialność odszkodowawcza w przypadku, gdy za szkodę odpowiada dziecko?

Wielokrotnie można spotkać się z sytuacją, gdy dzieci nieumyślnie przyczyniają się do powstania szkody, której naprawa wymaga poniesienia pewnych kosztów ze strony właściciela. Artykuł kodeksu cywilnego informuje, że jeśli dziecko nie ukończyło 13 roku życia, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyrządzone szkody. Czy jednak w tej sytuacji nie można starać się o odszkodowanie? Czy rodzice dziecka nie są wówczas pociągani do odpowiedzialności?

Odszkodowanie a opieka nad dzieckiem

Kwestia odszkodowawcza, szczególnie w wyżej wymienionym przypadku jest zależna od wielu czynników. Warto w takiej sytuacji skonsultować się z adwokatem, który udzieli porady prawnej i zaproponuje najkorzystniejsze z możliwych rozwiązań.
Warto wspomnieć, że artykuł 427 kodeksu cywilnego informuje o tym, że za szkodę wyrządzoną przez dziecko, które nie ukończyło jeszcze 13 roku życia, odpowiada jego opiekun, pełniący nad nim nadzór w momencie wyrządzenia szkody. Zwykle więc są to rodzice dziecka, którzy są zobowiązani do naprawienia szkody lub uregulowania strat.

Istnieje wyjątek od odpowiedzialności, która ciąży na osobie sprawującej opiekę nad małoletnim sprawcą szkody. Jeśli dziecko było tymczasowo pod opieką sąsiadów lub znajomych, Ci nie ponoszą odpowiedzialności za straty, jakie zaistniały.

Adwokat Łódź - Odszkodowania

Adwokat Maciej Migus z Kancelarii Adwokackiej, która swoją siedzibę ma w Łodzi oraz w Zgierzu, zaprasza do kontaktu w celu umówienia się na konsultacje prawne. Adwokat specjalizuje się w odszkodowaniach, w tym w odszkodowaniach za szkodę wyrządzoną przez dziecko.


<< POWRÓT

Poczytaj poradyODSZKODOWANIA

Telefon do Kancelarii