Prawo administracyjne

adwokat łódź prawo administracyjne

 

Kancelaria Adwokacka Adwokata Macieja Migusa oferuje pomoc prawną m.in. w zakresie:

  • reprezentowania w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji oraz sądowoadministracyjnym przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • sporządzania wniosków, skarg, pism w postępowaniu administracyjnym;
  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych i zażaleń;
  • odraczania i umarzania administracyjnych kar pieniężnych;
  • sporządzania wniosków w postępowaniu sądowo administracyjnym;
  • sporządzania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, sprzeciwu od decyzji oraz skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
  • reprezentowania w sprawach o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości