Termin ważności wpisu w księdze wieczystej

Termin ważności odpisu w księdze wieczystej

Odpis księgi wieczystej jest jednym z niezbędnych dokumentów przy nabywaniu nieruchomości. Księga wieczysta służy do ustalenia aktualnego stanu prawnego nieruchomości, dlatego notariusz przy sporządzaniu aktu notarialnego, posługuje się takim oto dokumentem.

Obecne przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zobowiązują notariuszy do składania wniosków o wpis w księdze wieczystej jedynie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Zaletą takiego systemu jest to, że informacja o zmianach w księdze wieczystej pojawia się natychmiastowo. Notariusz najpóźniej w dniu, w którym sporządził akt notarialny, musi złożyć wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej. Taka wzmianka o wniosku pojawia się automatycznie w systemie i co równie istotne, jest dostępna dla każdego.

Wzmianka w księdze wieczystej wiąże się z ustawą w art. 8 o księgach wieczystych oraz hipotece.

Osoby, które sporządzają akt notarialny, muszą dysponować najbardziej aktualnymi informacjami dotyczącymi stanu prawnego danej nieruchomości.

Kiedy odpis w księdze wieczystej traci ważność?

W kwestii terminu ważności odpisu w księdze wieczystej najważniejsze jest to, aby zapisy tam zawarte były zgodne z rzeczywistością. Oznacza to, że nie ma żadnego konkretnego przepisu, który reguluje termin ważności odpisu w księdze wieczystej. Jest on aktualny aż do momentu wprowadzenia w nim zmian. Zdarzają się sytuacje, gdy odpis staje się nieważny nawet tego samego dnia po wydaniu bądź jest ważny przez kilka następnych lat.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat prawa administracyjnego i prawa nieruchomości serdecznie zapraszamy na konsultacje do adwokata Macieja Migusa, który przyjmuje w swojej Kancelarii Prawnej w Łodzi lub Zgierzu!


<< POWRÓT

Poczytaj poradyPRAWO ADMINISTRACYJNE

Telefon do Kancelarii