Utrata pozwolenia na budowę

Utrata ważności decyzji o pozwoleniu na budowę

Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, gdy w miejscu spokojnym, zamieszkałym przez właścicieli jednorodzinnych domów, nagle powstaje siedziba usługowa, która zaburza cały ład i porządek okolicy, Czy faktycznie na takim terenie właściciel firmy ma szansę wybudować swój obiekt? Co wówczas mogą zrobić niezadowoleni sąsiedzi, którzy nie chcą mieszkać obok zakładu usługowego?

W wyżej przedstawionej sytuacji warto zgłosić się do adwokata, który w imieniu swojego klienta ma prawo wnieść o wszczęcie postępowania administracyjnego o stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę.

Jako doświadczony adwokat z wieloletnią praktyką, oferuję zarówno pomoc w przygotowaniu stosownych dokumentów, a także reprezentację klienta przed sądem administracyjnym w sprawie niepożądanej budowy.

Plan zagospodarowania przestrzennego

W Kodeksie postępowania administracyjnego, a dokładniej w artykule 156 zostały zawarte informacje o tym, że stwierdzenie nieważności decyzji pozwolenia na budowę, która to w znaczny sposób narusza prawo, może zostać uznane przez organ administracji publicznej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z pewnością znajdzie się informacja o tym, jakie prace budowlane mogą być przeprowadzane w obrębie danej lokalizacji. Oznacza to, że być może na terenie domów jednorodzinnych nie ma wcale możliwości postawienia zakładu usługowego, co więc jest niezgodne z prawem. W takim przypadku uznanie decyzji pozwolenia na budowę za nieważną jest poparte solidnym argumentem.

Bywa czasem tak, że w zapiskach planu zagospodarowania przestrzeni nie ma jasno określonego, co może być budowane, a co nie. Sytuację tu rozwiązać może fakt, że zakład usługowy, który powstał przykładowo w obrębie zamieszkałej okolicy, faktycznie na pierwszy rzut oka narusza prawo i zaburza spokój mieszkańców, wchodząc z nimi w konflikt. Warto jednak wiedzieć, że nieprecyzyjnie określony zapis planu zagospodarowania przestrzennego nie jest powodem do działania na niekorzyść inwestora, a zatem rozwiązanie problemu nie koniecznie musi być takie proste i przychylne drugiej stronie. Wszystko zależy bowiem od rozumienia pojęcia usługi i uwzględnienia dopuszczalnych zakładów usługowych do budowy w danej okolicy.

Adwokat Łódź, Zgierz

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z pełną ofertą usług prawnych, które jako adwokat świadczę w swojej Kancelarii Adwokackiej. Zachęcam także do kontaktu telefonicznego w sprawach administracyjnych.


<< POWRÓT

Poczytaj poradyPRAWO ADMINISTRACYJNE

Telefon do Kancelarii