Dowody nagrane potajemnie

Dowody w sprawie - Nagranie uzyskane podstępem

Niektóre sprawy wymagają dowodów, które klienci często pozyskują bez wiedzy drugiej strony, nagrywając ją lub fotografując, by potwierdzić jej winę. Tak się zdarza szczególnie podczas spraw rozwodowych, gdy kwestią jest rozstrzygnięcie, z czyjej winy doszło do rozpadu związku małżeńskiego, bądź jeżeli chodzi o przyznanie opieki nad dziećmi. Czy jednak nagrania, które są pozyskane w podstępny sposób, na pewno mogą stanowić dowód w sprawie?

Bez wątpienia można w takiej sytuacji uznać, że zostało naruszone prawo do prywatności wobec osoby, którą bez zgody, potajemnie nagrywano lub fotografowano z ukrycia. Sąd jednak musi kierować się sprawiedliwością, rozstrzygając daną sprawę, zatem może zdarzyć się tak, że uzna prawo do sprawiedliwego procesu nad prawem do prywatności.

W roku 2016 wprowadzono nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, który to informuje, że dowodem można uznać każdy materiał, nośnik informacji, a co za tym idzie także nagranie, które zostało zdobyte potajemnie.

Kodeks postępowania cywilnego nie zabrania wykorzystywać tego typu dowodów w sprawie. Warto jednak pamiętać, że każdy dowód podlega ocenie sądu, a jeśli uzna on, że jedna ze stron uległa manipulacji na potrzeby nagrania, może takiego dowodu nie przyjąć do sprawy. W takich sytuacjach adwokat może przygotować odpowiednią argumentację, która poświadczy za, jak i przeciw wykorzystaniu podstępnego nagrania, zależnie od potrzeby sprawy i Klienta. Nie każdy wniosek adwokata musi zostać przyjęty przez sąd, jednak wykazując się praktyką i doświadczeniem, jest szansa, że stosowna argumentacja przekona go do wzięcia pod uwagę dowodu z nagrania.

Kancelaria Adwokacka Łódź

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z pomocy prawnej adwokata, udzielanej w naszej Kancelarii Adwokackiej z Łodzi. Oferujemy szeroki zakres usług prawnych, specjalizując się między innymi w sprawach cywilnych.


<< POWRÓT

Poczytaj poradyPRAWO CYWILNE

Telefon do Kancelarii