Samowolne udanie się na urlop przez pracownika

Samowolne udanie się na urlop przez pracownika

Osoby zatrudnione na umowę o pracę mogą w ciągu roku skorzystać z urlopu w liczbie 20 lub 26 dni roboczych. Czy w przypadku, gdy chcemy go wykorzystać, musimy konsultować to uprzednio z pracodawcą? A może samowolne udanie się na urlop jest podstawą do rozwiązania umowy i zwolnienia pracownika?

Jak informuje artykuł 163 z Kodeksu pracy, urlop powinien być przyznany zgodnie z planem urlopowym, który to ustala pracodawca w porozumieniu z pracownikami. Urlopy powinny odbywać się w sposób, który pozwoli na normalne funkcjonowanie firmy i nie zaburzy jej toku pracy.

W przypadku, gdy pracownik złoży podanie o urlop w określonym terminie, nie jest zwolniony z obowiązku pojawienia się w miejscu pracy w tym czasie, a jego nieobecność nie będzie usprawiedliwiona. Warto jednak pamiętać, że pracodawca może wyrazić zgodę na urlop również w sposób ustny, co nie będzie potwierdzone formalnie. Jeżeli jednak wniosek o urlop wypoczynkowy wykracza poza plan urlopowy ustalony przez pracodawcę wobec wszystkich pracowników, dany pracownik nie ma prawa go wykorzystać samowolnie.

Plan urlopowy, a indywidualne porozumienie

W Kodeksie pracy nie są zawarte warunki, w jakich pracodawca i pracownik muszą porozumieć się w kwestii urlopu, a zatem może to nastąpić zarówno słownie, jak i pisemnie. Jeżeli pracodawca nie stworzył planu urlopowego firmy, pracownik może ustalić swój termin urlopu w obustronnym porozumieniu. Jeśli natomiast to pracodawca chciałby narzucić pracownikowi wyznaczony termin urlopu, powinie uprzednio przedyskutować tę kwestię z pracownikiem, uwzględniając jego oczekiwania i preferencje.

Zarówno pracownik, jak i pracodawca w kwestii urlopowej muszą zwracać uwagę na tok pracy, który nie może zostać zaburzony. Z tego oto względu, wniosek pracownika o przyznanie urlopu może zostać odrzucony, jeżeli pracodawca zgodził się w tym samym czasie na urlop innych pracowników, a firma nie będzie mogła funkcjonować poprawnie w sytuacji chwilowej nieobecności tego konkretnego pracownika.

Zarówno przy planie urlopowym, jak i przy indywidualnych porozumieniach w kwestii wykorzystywania urlopu, pracownik nie musi dostarczać żadnego dodatkowego zawiadomienia, które świadczy o jego planowanej i uprzednio określonej nieobecności. Każdy urlop musi zostać zaakceptowany przez pracodawcę, również ten na żądanie, którego wniosek złożyć można z dnia na dzień. Jeśli plany urlopowe zostaną przesunięte przez pracownika, musi to być również uzgodnione z pracodawcą. Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule artykułu, samowolne udanie się na urlop przez pracownika jest traktowane jako poważne naruszenie zasad pracy i wiąże się z możliwością rozwiązania umowy.

W kwestii udzielania i ubiegania się o urlop warto posiadać odpowiednie dokumenty, które w przypadku niespodziewanych konfliktów mogą pomóc w rozstrzygnięciu sporu. Jeśli sprawa trafi do sądu, adwokat winien jest pomóc osobie reprezentowanej w udowodnieniu swoich racji.

Kancelaria Adwokacka - Adwokat Maciej Migus

Zapraszam serdecznie do skorzystania z usług prawnych w naszej kancelarii w Łodzi oraz Zgierzu. Zajmuję się sprawami z zakresu prawa pracy i nie tylko. Zachęcam również do kontaktu telefonicznego.


<< POWRÓT

Poczytaj poradyPRAWO PRACY

Telefon do Kancelarii