Wypadek przy pracy

Wypadek w pracy

Wypadek przy pracy, zgodnie z definicją tego pojęcia oznacza nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które spowodowało uraz lub śmierć, które to nastąpiły w związku z pracą. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, można starać się o świadczenie z tytułu wypadku przy pracy. Nie jest to jednak takie proste, jak może się wydawać, gdyż należy w pierwszej kolejności ustalić przyczyny wypadku, a także uzyskać od pracodawcy formularz powypadkowy.

Oprócz świadczenia z ubezpieczenia społecznego poszkodowany ma możliwość starania się o zadośćuczynienie z OC pracodawcy lub bezpośrednio od pracodawcy. Należy jednak udowodnić, że wypadek został spowodowany z winy pracodawcy, to znaczy nie zapewnił on wystarczająco bezpiecznych warunków pracy swojemu pracownikowi. W trakcie sprawy sądowej adwokat powinien przygotować stosowne wnioski dowodowe, popierające argumenty poszkodowanego.

Protokół powypadkowy

Protokół powypadkowy powinien zostać złożony w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o wypadku. Niestety czasami uzyskanie takiego dokumentu od pracodawcy może być utrudnione, gdyż nie chce on dobrowolnie wydać go pracownikowi. W takiej sytuacji adwokat ma możliwość złożenia zawiadomienia o przestępstwie do prokuratury, w związku z prawdopodobnym popełnieniem przestępstwa ze strony pracodawcy, a wobec osób wykonujących dla niego określoną pracę zarobkową.

W przypadku, gdy poszkodowany otrzyma protokół powypadkowy, jednak nie zgodzi się z zawartą tam treścią, może wówczas odwołać się sądu pracy z wnioskiem o zmianę treści protokołu. Poszkodowany ma także prawo oczekiwać od pracodawcy sprostowania informacji, które zostały zawarte w protokole, uwzględniając pominięte uwagi pracownika. Całkowity brak protokołu powypadkowego nie jest jednak przeszkodą do wystąpienia przez poszkodowanego o zadośćuczynienie. Sąd ubezpieczeń społecznych jest uprawniony do zbadania sprawy, aby potwierdzić lub wykluczyć, że doszło do wypadku przy pracy.

Pomoc prawna - Adwokat Łódź, Zgierz

W celu skorzystania z pomocy prawnej ze strony naszej Kancelarii Adwokackiej, zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Zajmujemy się między innymi sprawami związanymi z wypadkami przy pracy, oferując także pomoc w uzyskaniu odszkodowania lub zadośćuczynienia.


<< POWRÓT

Poczytaj poradyPRAWO PRACY

Telefon do Kancelarii