Prawo Rodzinne

Adwokat Łódź - Prawo Rodzinne

 

Kancelaria Adwokacka Adwokata Macieja Migusa oferuje pomoc prawną m.in. w zakresie:

 • reprezentowania na etapie postępowania mediacyjnego, sądowego i zabezpieczającego;
 • reprezentowania przed Urzędem Stanu Cywilnego oraz uzyskiwania akt stanu cywilnego;
 • sporządzania pism procesowych oraz udzielenia porad prawnych;
 • spraw dotyczących zezwolenia na zawarcie małżeństwa;
 • spraw o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa;
 • spraw o alimenty na dzieci;
 • spraw o alimenty pomiędzy małżonkami;
 • spraw o podwyższenie i obniżenie alimentów;
 • spraw o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego;
 • postępowania egzekucyjnego dotyczącego alimentów;
 • spraw o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu ustawowej wspólności majątkowej oraz rozliczeń nakładów pomiędzy małżonkami;
 • spraw o rozdzielność majątkową, w tym z datą wsteczną;
 • ustalenia miejsca pobytu dziecka oraz kontaktów rodziców z dzieckiem;
 • władzy rodzicielskiej, pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz ograniczenia władzy rodzicielskiej;
 • ustalenia oraz zaprzeczenia macierzyństwa;
 • ustalenia oraz zaprzeczenia ojcostwa;
 • spraw o przysposobienie;
 • zarządu majątkiem dziecka;
 • ustalenia sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków oraz eksmisji jednego z małżonków;
 • ustanowienia opiekuna oraz kuratora;
 • spraw o ubezwłasnowolnienie