Małoletni spadkobierca a odrzucenie spadku

Małoletni spadkobierca a odrzucenie spadku

Niejednokrotnie w kwestii spraw spadkowych zdarza się, że spadkobiercą staje się osoba niepełnoletnia. W sytuacji, gdy pasywa spadku przewyższają wartość aktywów, spadkobierca może złożyć wniosek o odrzucenie spadku, jednak w tym wypadku, za osobę małoletnią powinni zrobić to rodzice lub prawni opiekunowie.

Polskie prawo przewiduje czynności, które określane są mianem zwykłego zarządu lub też czynności przekraczające zwykły zarząd. Niestety odrzucenie spadku w imieniu dziecka jest czynnością, która właśnie przekracza zwykły zarząd, zatem w takiej sytuacji konieczna jest dodatkowo zgoda sądu rodzinnego.

Odrzucenie spadku w imieniu osoby niepełnoletniej

Jak wygląda proces odrzucenia spadku w imieniu osoby małoletniej? W pierwszej kolejności należy złożyć do sądu rodzinnego wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka. Sąd rozpatruje wniosek pod kątem legalności czynności oraz celu, zważając na to, czy poprzez odrzucenie spadku nie ucierpi majątek dziecka. Dostarczenie odpowiednich dowodów, które poświadczą, że spadek jest zadłużony i jego przyjęcie nie będzie w najmniejszym nawet stopniu korzystne dla dziecka, jest tutaj bardzo istotnym punktem sprawy.

Jeśli sąd rodzinny uzna, że rodzice mają prawo odrzucić w imieniu swojego dziecka spadek, który odziedziczył po zmarłym, wówczas mogą oni złożyć w trakcie postępowania spadkowego stosowny dokument za małoletniego spadkobiercę.

Istotne jest także, w jakim terminie można przyjąć, bądź odrzucić spadek. Otóż można dokonać tego w terminie 6 miesięcy od otrzymania informacji o odziedziczeniu spadku. Brak jakiegokolwiek oświadczenia złożonego w tym określonym czasie jest uznawane za przyjęcie spadku.

Adwokat Łódź - Kancelaria Adwokacka Zgierz

Specjalizujemy się między innymi w sprawach spadkowych, przygotowując stosowne pisma i dokumenty dla Klientów, a także reprezentując ich przed sądem. Zapewniamy profesjonalną pomoc prawną również z zakresu spraw o odrzucenie spadku przez osobę niepełnoletnią.


<< POWRÓT

Poczytaj poradyPRAWO SPADKOWE

Telefon do Kancelarii