Śmierć spadkobiercy przed testatorem

Śmierć osoby zapisanej w testamencie

Co w sytuacji, gdy osoba zapisana w testamencie, umiera przed testatorem? Zdarza się, że autor testamentu żyje dłużej niż jego spadkobierca. Czy w takiej sytuacji testament staje się nieważny? A może zapisane w nim dobra dziedziczy ktoś inny?

Zgodnie z art. 927 Kodeksu cywilnego nie może być spadkobiercą osoba fizyczna, która nie żyje w chwili otwarcia spadku. Od tego, kto dziedziczy spadek w przypadku śmierci jego spadkobiercy, zależy, ile osób zapisano w testamencie. Niejednokrotnie bywa tak, że w testamencie znajduje się więcej niż jeden spadkobierca.

Dziedziczenie ustawowe

Jeżeli testament został sporządzony z uwzględnieniem tylko jednego spadkobiercy, który przed jego przejęciem umrze, do spadku po spadkodawcy zostaną powołani spadkobiercy ustawowi testatora. Po śmierci osoby dziedziczącej majątek testatora, dzieci spadkobiercy nie mają prawa do zapisanego spadku. Jeżeli dokument nie zostanie wcześniej uaktualniony, dalsze postępowanie regulują przepisy prawa spadkowego, czyli mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym.

W sytuacji, gdy w testamencie do spadku powołani byli inni spadkobiercy, mają oni prawo przejąć spadek po zmarłym. Zapis ten uregulowany jest w art. 965 Kodeksu cywilnego. Warunkiem zastosowania tej zasady jest to, że spadkodawca nie uregulował inaczej tej kwestii w swoim testamencie.

W przypadku pytań i wątpliwości związanych z prawem spadkowym, zapraszamy do kontaktu z adwokatem Maciejem Migusem z Kancelarii Prawnej w Zgierzu i Łodzi.


<< POWRÓT

Poczytaj poradyPRAWO SPADKOWE

Telefon do Kancelarii