Wydziedziczenie a zachowek

Wydziedziczenie a zachowek

Na wstępie warto wyjaśnić, czym właściwie jest zachowek. Najprościej tłumacząc, jest to uprawnienie, które należy do prawa spadkowego, chroniące najbliższe osoby z otoczenia spadkodawcy, ewentualnie powołane do spadku z przepisów ustawy. Gdy spadkodawca przekaże swój spadek na przykład przyjacielowi, osoby z uprawnione mogą domagać się części zapłaty pieniężnej.

W sytuacji, gdy spadkodawca wydziedzicza daną osobę z możliwości otrzymania jego dóbr osobistych i majątku, pozbawia go także prawa do zachowku. W przepisach Kodeksu Cywilnego wskazano, że spadkodawca ma prawo wydziedziczyć zstępnych, rodziców oraz małżonka zachowku w przypadku, gdy osoba uprawniona do zachowku dopuściła się wobec spadkodawcy lub jego najbliższych czynu karalnego, przestępstwa, umyślnego naruszenia zdrowia, bądź życia. Wiąże się to również z niewypełnieniem obowiązków rodzinnych wobec spadkodawcy, a także pozbawienia go wolności lub obrazy jego czci.

Czy można odwołać się od wydziedziczenia?

Bardzo istotną informacją jest to, że wydziedziczenie zawarte w testamencie nie jest ostatecznym działaniem, które pozbawia daną osobę prawa do spadku i zachowku. Aby tak się stało, muszą istnieć podstawy do wydziedziczenia, zatem osoba wydziedziczona, która zgłasza się po poradę prawną do adwokata, powinna usłyszeć zgodnie z prawdą, że pomimo wydziedziczenia, ma szansę na pozyskanie zachowku. Osoba wydziedziczona może powołać się na nieuzasadnione wydziedziczenie, dzięki czemu może dochodzić zachowku. Adwokat zajmujący się sprawami spadkowymi musi zwrócić uwagę na powody wydziedziczenia i dokładnie je przeanalizować, by wykluczyć lub potwierdzić ich bezpodstawność. Warto skupić się na kwestii, czy powody wydziedziczenia mogą być łatwe do osiągnięcia dla spadkodawcy. W przypadku, gdy powodem jest niedopełnienie obowiązków rodzinnych, należy pamiętać, że czyny te muszą mieć charakter długotrwały i systematyczny. Adwokat sprawdza także, z jakiego powodu osoba wydziedziczona uchyliła się od obowiązków rodzinnych wobec spadkodawcy. Zwyczajna niechęć do danej osoby lub nienawiść, która nie jest poparta żadnymi czynami wobec spadkodawcy, nie jest podstawą do wydziedziczenia.

Wydziedziczenie zawarte w dokumencie, jakim jest testament, oznacza jedynie tyle, że osoba podpisująca się pod nim wyraża chęć pozbawienia praw do spadku osobę wydziedziczaną. Nie jest to jednoznaczne z tym, że istnieją faktyczne przyczyny wydziedziczenia. Jak zatem wynika z objaśnień, wydziedziczenie nie wyklucza możliwości otrzymania zachowku. Obalenie wydziedziczenia nie jest także kwestią niemożliwą, wręcz niejednokrotnie spotkać się można z sytuacją, gdy wydziedziczenie nastąpiło w sposób nieprzemyślany i pochopny.

Kancelaria Adwokacka, Adwokat Maciej Migus

W kwestii spadku, wydziedziczenia oraz zachowku warto zgłosić się po pomoc do adwokata, który zapewni profesjonalną pomoc i doradztwo.

Serdecznie zapraszam do naszej kancelarii w Łodzi lub w Zgierzu oraz do kontaktu telefonicznego w celu umówienia się na konsultacje prawne.


<< POWRÓT

Poczytaj poradyPRAWO SPADKOWE

Telefon do Kancelarii