Prawo stowarzyszeń i fundacji

adwokat łódź prawo stowarzyszeń i fundacji

 

Kancelaria Adwokacka Adwokata Macieja Migusa oferuje pomoc prawną  m.in. w zakresie:

  • zakładania stowarzyszenia rejestrowego, zwykłego oraz fundacji;
  • formułowania statutu stowarzyszenia rejestrowego, zwykłego oraz fundacji;
  • formułowania i składania wniosku o wpis stowarzyszenia oraz fundacji do KRS;
  • reprezentowania w postępowaniu z wniosku o wpis stowarzyszenia oraz fundacji do KRS;
  • reprezentowania stowarzyszenia oraz fundacji przed sądami, organami administracji publicznej oraz samorządowej;
  • przekształcania stowarzyszenia zwykłego w rejestrowe