Stowarzyszenie a fundacja

Stowarzyszenie a fundacja

Zapewne nie każdy ma świadomość tego, czym tak naprawdę różni się stowarzyszenie od fundacji? Otóż na stowarzyszenie składa się pewna grupa osób o wspólnych zainteresowaniach oraz celach, które stają się członkami stowarzyszenia dobrowolnie, to znaczy z własnej woli mogą dołączyć oraz odłączyć się od stowarzyszenia.

W stowarzyszeniu istotna jest samodzielność w wyznaczaniu swoich celów, które nie mogą być odgórnie narzucane. Członkowie sami przygotowują program działania stowarzyszenia, określają swój główny cel i niezależność wobec innych podmiotów.

Ważną cechą stowarzyszenia jest jego trwałość, czyli możliwość jego istnienia niezależnie od ilości członków. Zarejestrowane stowarzyszenie powinno składać się z 15 osób, natomiast zwykłe może zawierać jedynie 3 osoby. Warto także podkreślić, że celem stowarzyszenia nie są korzyści majątkowe, to znaczy, że osoby do niego należące nie zarabiają na organizacji.

Charakterystyka fundacji

Fundacja jest natomiast organizacją pozarządową, która powoływana jest w celach społecznych lub gospodarczo użytecznych. Fundacja ustanawiana jest przez fundatora, a także wyposażana jest w określony majątek, który ma służyć realizacji postawionych celów. Dla założenia fundacji niezbędne jest oświadczenie w formie aktu notarialnego i uzyskanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Między fundacją a stowarzyszenie widać wyraźne różnice, chociażby w związku z członkami tych organizacji. Jak już wcześniej wspomniano, w stowarzyszeniu zarejestrowanym liczba należących do niego osób musi wynosić 15, natomiast do fundacji przynależy główny fundator oraz ewentualnie pozostali fundatorzy, którzy mogą być osobami prawnymi.

Cel fundacji musi być jak najbardziej zgodny z prawem, również niezarobkowy, lecz także użyteczny wobec społeczeństwa lub gospodarki. Warto także wspomnieć, że podstawą do założenia fundacji jest majątek założycielski, który nie jest wymagany przy tworzeniu stowarzyszenia.

Zarówno stowarzyszenie, jak i fundacja mają obowiązek płacenia podatku dochodowego od osób prawnych.

Podstawy do prowadzenia fundacji lub stowarzyszenia

Bardzo istotną zasadą wiążącą się z prowadzeniem fundacji bądź też stowarzyszenia, jest trzymanie się statutu. Wszystkie działania statutowe organizacji muszą być z nim zgodne, a ona sama musi działać na ustalonym wcześniej, konkretnym obszarze. Jeśli dana fundacja lub stowarzyszenie zajmuje się dziedziną związaną dla przykładu z ochroną zabytków, nie można wówczas podejmować działań, które wykraczają poza ten obszar funkcjonowania.

Innym ważnym punktem jest także kwestia majątkowa, to znaczy, że każda fundacja lub stowarzyszenie powinny mieć jasno ustalone możliwości pozyskiwania funduszy, gdyż w przeciwnym razie nie można prowadzić takiej działalności.

Prawo stowarzyszeń i fundacji - Pomoc prawna

Zapraszamy do naszej Kancelarii Adwokackiej z Łodzi lub Zgierza, w których to nasz adwokat świadczy usługi związane z pomocą prawną dla stowarzyszeń oraz fundacji. Warto także skorzystać z konsultacji prawnych, aby dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób założyć fundację lub stowarzyszenie i co w tym celu jest nam potrzebne.


<< POWRÓT

Poczytaj poradyPRAWO STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI

Telefon do Kancelarii