Windykacja i postępowanie egzekucyjne

adwokat łódź windykacja

 

Ochrona prawna wierzycieli:

 • reprezentowanie w postępowaniu przedsądowym;
 • sporządzanie wezwań do zapłaty i obsługa korespondencji windykacyjnej;
 • reprezentowanie w postępowaniu sądowym;
 • sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym;
 • egzekucja świadczeń alimentacyjnych;
 • współpraca z kancelariami komorniczymi

 

Ochrona prawna dłużników:

 • reprezentowanie w postępowaniu przedsądowym oraz przed firmami windykacyjnymi;
 • reprezentowanie w postępowaniu sądowym;
 • sporządzanie powództw przeciwegzekucyjnych;
 • reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym;
 • zawieszenie i umorzenie egzekucji;
 • ograniczenie egzekucji; 
 • ochrona przed roszczeniami nienależnymi i przedawnionymi