Wysokie koszta komornicze

Bardzo wysokie koszty komornicze

Na wstępie warto podkreślić, że na postanowienie komornika w przedmiocie kosztów postępowania egzekucyjnego przysługuje skarga na czynność komornika do sądu rejonowego. Innymi słowy, jeśli koszta komornicze są zbyt wysokie i nie zgadzasz się z ich wielkością, możesz zaskarżyć to postanowienie. Taką skargę do sądu rejonowego można jednak złożyć w terminie wyłącznie 7 dni. Zgodnie z ustawą skarga na czynności komornika podlega opłacie stałej w wysokości 100 zł.

Skarga o uchybieniu komornika

Co w przypadku, gdy minął już termin 7 dni możliwych do złożenia skargi na postępowanie komornika? Istnieje jeszcze jedna możliwość, o której warto wiedzieć. Zgodnie z przepisem z art. 759 § 2 k.p.c. w zw. art. 3 ust. 2 pkt. 4 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, o uchybieniu, którego dopuścił się komornik, można poinformować prezesa sądu rejonowego. Jest to działanie bezpłatne, a samo pismo trafia bezpośrednio do prezesa sądu.


Aby mieć pewność, że komornik naliczył dodatkowe opłaty do naszych należności, na wstępie należy przeliczyć wszystkie koszta, które powinniśmy uiścić komornikowi, odejmując koszty opłaty egzekucyjnej. Od kwoty, która nam pozostała wyliczamy procent należny komornikowi. Stawki procentowe należne komornikom reguluje precyzyjnie ustawa o komornikach sądowych i egzekucji!

Podatek VAT a koszty komornicze

W uchwale 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 2017 roku, widnieje stwierdzenie Sądu Najwyższego, że podatek VAT zawiera się w opłacie egzekucyjnej, a więc opłata ta nie może być już powiększona o koszty VAT. Zdarza się jednak, że niezgodnie z prawem komornicy doliczają sobie podatek VAT, którym w całości obciążają dłużnika.


Zapraszamy serdecznie do skorzystania z pomocy Kancelarii Adwokackiej Adwokata Macieja Migusa z Łodzi lub Zgierza, aby uzyskać profesjonalną i rzetelną pomoc prawną w kwestii spraw komorniczych, windykacji i postępowania egzekucyjnego, a także innych obszarów prawa.


<< POWRÓT

Poczytaj poradyWINDYKACJA I POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNE

Telefon do Kancelarii