Windykacja a pomoc adwokata

Windykacja a pomoc prawna adwokata

Niewypłacalność i kwestie długów mogą być przyczyną braku środków finansowych, lecz niejednokrotnie zdarza się, że problem leży w złej etyce pracy. W jaki sposób może nam pomóc adwokat w sprawach windykacyjnych?

Na wstępie warto skupić się na samym pojęciu windykacja. Termin wywodzi się z łaciny „rei vindicatio” i wiąże się z dochodzeniem należnych roszczeń, które są zgodne z obowiązującymi przepisami. Celem windykacji jest pozyskanie należnych nam środków finansowych lub przedmiotów.

Prawo cywilne - windykacja wierzytelności

Zgodnie z kodeksem prawa cywilnego, wierzyciel ma prawo zażądać od dłużnika wypłacenia należnych mu świadczeń, natomiast na samym dłużniku ciąży obowiązek uregulowania takich kosztów.

W pierwszym etapie windykacyjnym stosuje się windykację polubowną, nadzorując dłużnika i starając się doprowadzić do tego, aby spłacił on swój dług. Dłużnik może wówczas otrzymywać wezwania do zapłaty lub przypomnienia o ciążącym na nim długu. W sytuacji, gdy taka metoda nie okaże się skuteczna, dane osoby zadłużonej mogą zostać wysłane do Biura Informacji Gospodarczej, a on sam zyska opinię o nierzetelnym przedsiębiorcy, która będzie widniała na jego witrynie lub portalach społecznościowych.

Na wyżej wymienionym etapie windykacyjnym warto skorzystać z pomocy adwokata, który zajmie się kwestią odzyskania należnej zapłaty, oferując przy tym profesjonalną pomoc prawną.

W przypadku, gdy dłużnik nie odpowie na liczne wezwania do zapłaty, sprawę należy skierować do sądu, ubiegając się wówczas o należną kwotę wraz z odsetkami.

Adwokat Łódź pomoc prawna

Dlaczego zatem warto skorzystać z pomocy adwokata w kwestii windykacyjnej? Sprawy o odzyskanie długów bardzo często ciągną się przez długi czas i wymagają odpowiedniego podejścia oraz wiedzy merytorycznej, aby zakończyły się sukcesem. Nieoceniona jest tu wówczas pomoc doświadczonego adwokata od windykacji.

Adwokat Maciej Migus z Kancelarii Adwokackiej w Łodzi oraz w Zgierzu zapewnia pomoc prawną w sprawach o egzekucję długów. Adwokat zapewnia także wsparcie i obsługę prawną przedsiębiorców, jak i również reprezentację swoich Klientów przed sądem.

Zachęcamy do skontaktowania się z Kancelarią Prawną Adwokata Migusa, aby dowiedzieć się więcej na temat windykacji lub umówić się na konsultacje prawne.


<< POWRÓT

Poczytaj poradyWINDYKACJA I POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNE

Telefon do Kancelarii