PRAWO ADMINISTRACYJNE

Prawo administracyjne - Adwokat Łódź

Sprawy administracyjne stanowią część naszego codziennego życia. Ilość oraz złożoność ustaw i źródeł prawa administracyjnego często powoduje konieczność konsultacji z prawnikiem.

Aby skutecznie walczyć o swoje prawa przed organami administracji, urzędami, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, sądami administracyjnymi zapraszamy do kontaktu z adwokatem Maciejem Migusem.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Macieja Migusa oferuje pomoc prawną m.in. w zakresie:

  • reprezentowania w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji oraz sądowo-administracyjnym przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • sporządzania wniosków, skarg, pism w postępowaniu administracyjnym;
  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych i zażaleń;
  • odraczania i umarzania administracyjnych kar pieniężnych;
  • sporządzania wniosków w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
  • sporządzania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, sprzeciwu od decyzji oraz skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
  • reprezentowania w sprawach o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości
  • reprezentowania przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
  • sporządzania odwołań od decyzji ZUS;
  • rozłożenia na raty składek na ZUS, zawieszenia składek na ZUS, umorzenia składek na ZUS.

<< POWRÓT

Poczytaj poradyPRAWO ADMINISTRACYJNE

Telefon do Kancelarii