PRAWO CYWILNE

Adwokat sprawy cywilne

Sprawy sądowe, procesy, sprawy na realizację umów mogą być bardzo ciężkim orzechem do zgryzienia. Takie sprawy często ciągną się bardzo długo i wymagają pomocy doświadczonego adwokata.

W naszej Kancelarii Adwokackiej z Łodzi otrzymują Państwo pomoc oraz wsparcie z zakresu spraw cywilnych. Zapewniamy porady prawne i konsultacje dla naszych klientów. Polecamy zapoznać się z naszą ofertą, by dowiedzieć się więcej o naszych usługach.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Macieja Migusa oferuje pomoc prawną m.in. w zakresie:

 • reprezentowanie na etapie postępowania mediacyjnego;
 • negocjacja celu zawarcia ugody;
 • reprezentowanie w sprawie sądowej;
 • reprezentowanie w postępowaniu zabezpieczonym i egzekucyjnym;
 • sporządzania pism procesowych;
 • sporządzone środki odwoławcze: apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych do wyroku Najwyższego;
 • zalecenia i opinii prawnych;
 • spraw dotyczących ochrony dóbr osobistych;
 • spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie;
 • rozkład zastosowania z wadami oświadczenia woli;
 • spraw o zapłatę;
 • spraw i roszczeń związanych z prawem własności, współwłasności, użytkowania wieczystego, użytkowania, służebności, zastawu, hipoteki;
 • spraw i roszczeń relacji spółdzielczych własnościowych prawa do lokalizacji;
 • spraw i roszczeń dotyczą korzystania;
 • spraw i roszczeń dotyczy zasiedzenia;
 • roszczeń o immisje;
 • rozpiętość obejmująca nieruchomości, w tym o zniesienie współwłasności nieruchomości, wydanie nieruchomości
 • umów sprzedaży, w tym także roszczeń zawartych z rękojmią za wady oraz gwarancją;
 • umów najmu i dzierżawy, w tym także roszczeń z tytułem czynszu;
 • darowizn;
 • objęte umowami cywilnoprawnymi, m.in .: umowa o dzieło, umowa leasingu, wykorzystanie, pożyczki, umowa o roboty budowlane, zlecenia, umowa przewozu, spedycja, ubezpieczenia, renty i dożywocia oraz zawarte z nimi roszczeń;
 • przyznanie z tytułu niewykonania zobowiązań oraz nienależytego wykonania zobowiązań;
 • niedozwolonych klauzul umownych;
 • spraw dotyczących bezpodstawnego wzbogacenia

<< POWRÓT

Poczytaj poradyPRAWO CYWILNE

Telefon do Kancelarii