Ubezwłasnowolnienie a dowód

Dowód osobisty w sprawie o ubezwłasnowolnienie

Dowód osobisty jest dokumentem, który stwierdza tożsamość i obywatelstwo, a także uprawnia do przekraczania granicy wybranych państw. Każdy obywatel Polski ma prawo do posiadania dowodu osobistego, natomiast każda osoba pełnoletnia ma obowiązek wyrobienia tego dokumentu. Co zatem w sytuacji, gdy dana osoba jest ubezwłasnowolniona?

Ubezwłasnowolnienie osoby fizycznej jest to częściowe lub też całkowite pozbawienie jej zdolności do czynności prawnych. Zgodnie z przepisami, osoby ubezwłasnowolnione również mają obowiązek posiadać aktualny dokument tożsamości, pod warunkiem, że są one pełnoletnie.
Warto pamiętać, iż wniosek o wydanie dowodu osobistego może złożyć każdy, kto posiada pełne zdolności do czynności prawnych. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej, taki wniosek powinien złożyć jej opiekun, choć obecność właściciela dokumentu nadal jest konieczna.

Ubezwłasnowolnienie a nowy dowód

Jeśli dana osoba przed orzeczeniem o ubezwłasnowolnienie posiadała dowód osobisty, jej opiekun prawny musi powiadomić odpowiednie organy gminy i złożyć wniosek o wymianę dokumentu na nowy.

Adwokat Łódź - Maciej Migus

Adwokat Maciej Migus specjalizuje się w prawie cywilnym, oferując pomoc prawną między innymi z zakresu spraw o ubezwłasnowolnienie. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji, zapraszamy serdecznie do kontaktu w celu umówienia się na konsultacje prawne w Kancelarii Adwokackiej w Łodzi lub w Zgierzu.


<< POWRÓT

Poczytaj poradyPRAWO CYWILNE

Telefon do Kancelarii