PRAWO RODZINNE

Adwokat Łódź - sprawy rodzinne

Sprawy rodzinne wymagają indywidualnego podejścia, gdyż bardzo często są to sprawy trudne i skomplikowane. Nasza Kancelaria Adwokacka oferuje kompleksową pomoc i porady prawne z zakresu prawa rodzinnego.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą usług na stronie adwokat-migus.pl/uslugi/prawo-rodzinne/, które świadczymy w Kancelarii Adwokackiej w Łodzi lub w Zgierzu. Zapewniamy wsparcie oraz reprezentację naszych klientów przed sądem.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Macieja Migusa oferuje:

 • reprezentowanie na etapie postępowania mediacyjnego, sądowego i zabezpieczającego;
 • reprezentowanie przed Urzędem Stanu Cywilnego oraz uzyskiwanie akt stanu cywilnego;
 • sporządzanie pism procesowych oraz udzielenie porad prawnych;
 • pomoc w sprawach dotyczących zezwolenia na zawarcie małżeństwa;
 • pomoc w sprawach o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa;
 • pomoc w sprawach o alimenty na dzieci;
 • pomoc w sprawach o alimenty pomiędzy małżonkami;
 • pomoc w sprawach o podwyższenie i obniżenie alimentów;
 • pomoc w sprawach o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego;
 • pomoc w postępowanieu egzekucyjnym dotyczącym alimentów;
 • pomoc w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu ustawowej wspólności majątkowej oraz rozliczeń nakładów pomiędzy małżonkami;
 • pomoc w sprawach o rozdzielność majątkową, w tym z datą wsteczną;
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka oraz kontaktów rodziców z dzieckiem;
 • ustalenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej oraz ograniczenie władzy rodzicielskiej;
 • ustalenie oraz zaprzeczenie macierzyństwa;
 • ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa;
 • pomoc w sprawach o przysposobienie;
 • pomoc w zarządzaniu majątkiem dziecka;
 • ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków oraz eksmisji jednego z małżonków;
 • ustanowienie opiekuna oraz kuratora;
 • pomoc w sprawach o ubezwłasnowolnienie

<< POWRÓT

Poczytaj poradyPRAWO RODZINNE

Telefon do Kancelarii