Komu przysługuje renta rodzinna

Komu przysługuje renta rodzinna?

Renta rodzinna ma na celu wsparcie finansowe bliskiej osoby, po śmierci męża lub żony. Należy jednak spełnić określone warunki, aby móc otrzymać rentę rodzinną po zmarłym.
Czy zatem wdowie lub wdowcowi, którzy samotnie wychowują niepełnoletnie dzieci, przysługuje renta rodzinna? Czy należy się ona osobie, która w momencie śmierci współmałżonka ukończyła 50 rok życia?
Wdowa lub wdowiec mają prawo otrzymać rentę rodzinną, jeżeli wychowują przynajmniej jedno dziecko, które nie osiągnęło jeszcze 16, bądź 18 lat (w przypadku, gdy nadal się kształci). Renta rodzinna należy się również osobie, która wychowuje dziecko niezdolne do samodzielnego funkcjonowania i pracy.
W przypadku, gdy wdowa po śmierci partnera stała się niezdolna do dalszej pracy, również może otrzymać rentę. Warto mieć jednak na uwadze, iż starać się o nią należy w okresie nie późniejszym niż do 5 lat od śmierci małżonka.

Rozwód a renta rodzinna

Czy o rentę rodzinną mogą starać się także osoby rozwiedzione? Otóż tak, osoba, która do dnia śmierci byłego partnera nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, może otrzymać rodzinną rentę. Warto pamiętać, iż musi ona spełniać wyżej wymienione warunki i posiadać prawo do alimentów od byłego męża, ustalone wyrokiem sądu lub sądową ugodą.
Co w sytuacji, gdy wdowa nie spełnia określonych warunków. Wówczas może ubiegać się o rentę rodziną, którą otrzyma na okres jednego roku od momentu śmierci męża.

Adwokat Łódź - Prawo pracy

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem pomocy prawnej w kwestii prawa pracy i spraw dotyczących renty rodzinnej, zapraszamy serdecznie do kontaktu z Kancelarią Adwokacką z Łodzi, w której przyjmuje adwokat Maciej Migus!


<< POWRÓT

Poczytaj poradyPRAWO PRACY

Telefon do Kancelarii