Separacja małżonków - Sprawy rodzinne

Separacja małżonków

Sprawy rozwodowe są jednymi z najbardziej rozpowszechnionych spraw rodzinnych. Warto zwrócić uwagę na fakt, że separacja stała się instytucją, którą zapomniano i stosowano niechętnie w stosunku do rozwodu.

Przedstawiając zjawisko z punktu widzenia prawniczego, jak i społecznego, należy uwzględnić z negatywy. Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rozgraniczają przesłane orzeczenia rozwodu i separacji . Zgodnie z art. 61 1 KRO sąd orzeka separację, jeżeli zostanie przekazany pełny rozkład pożycia małżeńskiego. Rozwód zaś sąd orzeka w sytuacji, gdy rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny i trwały. Decydująca więc dla rozgraniczenia obu instytucji, jest trwałość transakcji pożycia małżeńskiego. Na podstawie umowy o pożyczkę zawartej oceny poziomów płaszczyzny - więzi małżeńskich: emocjonalnej, właściwej oraz gospodarczej.

Rozpatrywane reguły, które są uwzględniane przy całkowitym uwzględnieniu pożyczek małżeńskich, orzeczenia separacji nie będą podlegać, jeśli na jej skutek miałoby działać przy rozwiązywaniu dobrobytu małoletnich dzieci małżonków lub z innymi stosownymi orzeczeniami, które są zróżnicowane z zakresu współżycia społecznego .

Skutki orzeczenia przez sąd separacyjny są identyczne ze skutkami rozwodu, z pewnymi różnicami. Najpoważniejszą z nich jest możliwość przywrócenia pożyczek i zniesień separacji . W czasie separacji małżeństwa nie można zawrzeć nowego małżeństwa. Małżonkowie są zobowiązani także, jeśli wymagają tego względy słuszności do wzajemnej pomocy. W wyroku orzekającym separację, tak jak w przypadku rozwodu, sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej rodziców oraz o kontaktach z małoletnimi dzieci stron .

Warto uwzględnić również, w sprawie o rozdzielenie, czy też o rozwodzie, warto skorzystać z możliwości skierowania na mediacje , które są dostępne na uratowanie małżeństwa.

Adwokat Łódź

Zaprasamy serdecznie do kontaktu z adwokatem z Łodzi - Maciejem Migusem, który specjalizuje się w prawie rodzinnym i sprawach separacyjnych oraz rozwodowych!


<< POWRÓT

Poczytaj poradyPRAWO RODZINNE

Telefon do Kancelarii