Zerwanie umowy najmu

Wynajem na czas określony - Zerwanie umowy najmu

Czy można zerwać umowę najmu przed jej zakończeniem? Co w sytuacji, gdy podpisaliśmy umowę na czas określony, jednak chcemy rozwiązać ją wcześniej? Jakie konsekwencje możemy ponieść w związku z niedotrzymaniem terminu umowy?

W art. 673 § 3 k.c. zawarta jest informacja o tym, że w przypadku umowy najmu na czas określony, najemca lub też osoba wynajmująca mają prawo zerwać wcześniej taką umowę, lecz tylko w konkretnych przypadkach, które powinny być w niej uwzględnione. Bywa jednak tak, że umowa najmu zostaje zawarta ustnie, czyli bez dokumentu, który jasno określa czas jej trwania. Wówczas możemy uznać, że jest to wynajem na czas nieokreślony, co wiąże się z innymi możliwościami jej rozwiązania.

Jeżeli w umowie najmu zawartej na nieoznaczony czas nie ma ani słowa o tym, w jaki sposób można ją wypowiedzieć, wówczas przyjęte zostało, że należy zrobić to z miesięcznym wyprzedzeniem.

Umowa najmu na czas określony

Umowa na czas określony powinna zawierać informacje dotyczące tego, w jakich przypadkach i kiedy można wcześniej ją rozwiązać. W przypadku, gdy takowych informacji nie znajdziemy w umowie, obowiązuje ona do ostatniego dnia najmu, określonego przez wynajmującego i najemcę. Osoba, która oferuje wynajem na przykład mieszkania, ma prawo nie wyrazić zgody na wcześniejsze zerwanie podpisanej umowy, bez względu na to, z jakich przyczyn najemca chciał podjąć taką decyzję.

Warto także wspomnieć o sytuacji, która również często ma miejsce podczas podpisywania umowy najmu. Właściciel lokalu podczas sporządzania takiego dokumentu, nierzadko układa go w sposób korzystniejszy dla siebie, regulując przy tym sposoby wypowiedzenia. Może się zatem zdarzyć, że w umowie zawarte jest, iż tylko właściciel, który oferuje lokal na wynajem, ma prawo przed czasem określonym zerwać umowę z najemcą, informując go na przykład z miesięcznym wyprzedzeniem.

Zerwanie umowy najmu za porozumieniem obu stron zwykle zależy od samej umowy. Aby najemca mógł rozwiązać umowę najmu wcześniej, musi złożyć swoją prośbę na piśmie, również z miesięcznym wyprzedzeniem. Niestety prawo jasno wskazuje na to, że nawet po wcześniejszym rozwiązaniu umowy wynajmu, właściciel lokalu ma prawo zażądać od najemcy płacenia czynszu, gdyż pierwotnie umowa została zawarta na dłuższy czas. W sytuacji, gdy najemca odda klucze do mieszkania i wyprowadzi się z niego, a według dokumentu wynajmuje lokal jeszcze przez kilka miesięcy, powinien wciąż ponosić koszta.

Adwokat Łódź, Zgierz

W przypadku problemów lub wątpliwości związanych z umową najmu, warto skorzystać z porady prawnej, którą oferuję Państwu w swojej kancelarii adwokackiej w Łodzi oraz w Zgierzu. Zapraszam serdecznie do skorzystania z moich usług prawnych. Jako adwokat specjalizuję się nie tylko w prawie cywilnym, ale także prawie karnym, czy rodzinnym.


<< POWRÓT

Poczytaj poradyPRAWO CYWILNE

Telefon do Kancelarii