Adwokat - cennik

Kancelaria Adwokacka Adwokata Macieja Migusa oferuje indywidualny sposób określenia honorarium. Cena usług prawnych ustalana jest w zależności od rodzaju sprawy oraz potrzeb i oczekiwań Klienta w toku negocjacji.

Adwokat Maciej Migus ustala wynagrodzenie w toku indywidualnych negocjacji z Klientem. Wysokość honorarium uzależniona jest od stopnia złożoności sprawy, czasu potrzebnego na wypracowanie konkretnych rozwiązań procesowych oraz możliwości majątkowych Klienta.

Nasza kancelaria oferuje następujące sposoby ustalania należnego adwokatowi honorarium:

System ryczałtowy

System ryczałtowy polega na ustaleniu jednorazowego stałego wynagrodzenia dla adwokata po wcześniejszej indywidualnej konsultacji z Klientem. Istnieje również możliwość określenia rat honorarium, a także okresowego ustalenia zryczałtowanego wynagrodzenia.

Adwokat na godziny

System godzinowy polega na określeniu stawki godzinowej za wykonaną pracę adwokata w sytuacjach, gdy nie jest możliwym wcześniejsze określenie wymaganego nakładu pracy potrzebnej do skutecznej reprezentacji Klienta. Końcowa cena ustalana jest poprzez pomnożenie ilości godzin przez stawkę.

Wynagrodzenie mieszane

System mieszany zawiera w sobie elementy systemu ryczałtowego oraz godzinowego i stosowany jest w zależności od indywidualnych oczekiwań Klienta.

Telefon do Kancelarii