Rejestracja spółki zoo - etapy założenia i koszty

Rejestracja spółki zoo - etapy założenia i koszty

Decydując się na rozpoczęcie działalności gospodarczej musimy wybrać, jaka jej forma prawna będzie w naszym przypadku odpowiednia. Jednym z najbardziej popularnych rozwiązań jest założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczególnie sprawdza się w przypadku, kiedy chcemy założyć firmę ze wspólnikiem.

Spółka z o.o. to spółka kapitałowa, która posiada osobowość prawną i za zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem. Wspólnicy natomiast odpowiadają tylko do wartości wkładu własnego.

Rejestracja spółki z o.o. możliwa jest na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest podpisanie umowy o założeniu spółki u notariusza. Drugim sposobem jest rejestracja spółki z o.o. przez Internet. Jest to sposób dużo tańszy i szybszy. W tym przypadku jednak nie można ingerować w treść umowy, a wkład musi być wniesiony wyłącznie w gotówce.

Najważniejszym dokumentem, który jest niezbędny do rozpoczęcia procesu rejestracji jest umowa spółki z o.o. W ciągu sześciu miesięcy od momentu podpisania umowy musi nastąpić rejestracja spółki z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wniosek o rejestrację składa się na druku KRS-W3 we właściwym sądzie rejestracyjnym.

Po zarejestrowaniu spółki musimy w odpowiednich instytucjach złożyć następujące dokumenty:

 • Oświadczenie o pokryciu wkładu początkowego, które złożyć trzeba w sądzie rejonowym;
 • Formularz VAT-R, który trzeba dostarczyć do urzędu skarbowego najpóźniej na 7 dni przed pierwszą transakcją;
 • Zgłoszenie NIP-8, które dostarczyć należy do urzędu skarbowego w terminie 21 dni;
 • Deklarację PCC-3 (podatek od czynności cywilnoprawnych), który do urzędu skarbowego trzeba złożyć w ciągu 14 dni.

Gdzie składamy wniosek o rejestrację spółki

W przypadku, kiedy osobiście rejestrujemy spółkę, to wniosek wraz z dokumentami złożyć należy do Sądu Rejestrowego. Sąd ten, po wydaniu postanowienia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego, przekazuje dane nowej spółki w formie elektronicznej do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników oraz rejestru REGON.

Możliwe jest również założenie i rejestracja spółki z o.o. przez Internet. Umożliwia to prosty i niezwykle intuicyjny portal S24, który prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości. Wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są na stronie. Wystarczy tylko wypełnić ich elektroniczną wersję. Taki sposób rejestracji wymaga założenia konta na serwisie S24 oraz możliwości elektronicznego podpisywania się.

Umowa spółki - gdzie i jak ją przygotować

Umowa jest dokumentem, który reguluje zasady funkcjonowania spółki. Niezwykle korzystnym rozwiązaniem jest jej sporządzenie oraz podpisanie u notariusza. Dlaczego? Zawarcie umowy u doświadczonego specjalisty umożliwia wprowadzenie w niej niestandardowych zapisów. Takiej możliwości nie przewiduje założenie i rejestracja spółki z o.o. przez Internet.

Według zapisów Kodeksu spółek handlowych, umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna zawierać niezbędne informacje, takie jak:

 • Nazwa spółki;
 • Dane adresowe spółki;
 • Wysokość kapitału zakładowego;
 • Lista wspólników;
 • Kod PKD przedmiotu działalności firmy;
 • Właściwy sąd rejonowy.

Od momentu podpisania umowy do momentu rejestracji w KRS powstała spółka jest spółką z o.o. w organizacji. W takiej formie może nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

Koszt rejestracji spółki zoo

Całkowity koszt rejestracji spółki z o.o. jest uzależniony od tego, czy sam proces odbędzie się przez Internet, czy drogą tradycyjną.

W przypadku założenia spółki u notariusza należy wziąć po uwagę następujące koszty:

 • 500 zł za wpis do KRS;
 • 100 zł za ogłoszenie wpisu w MSiG;
 • 200 zł, to szacowany koszt odpisów umowy i niezbędnych dokumentów;
 • 160 zł, to taksa notarialna, w przypadku, kiedy kapitał zakładowy wynosi 5000 zł.

Kiedy natomiast zdecydujemy się na założenie spółki za pośrednictwem portalu S24, to koszty kształtują się następująco:

 • 250 zł za wpis do KRS;
 • 100 zł za ogłoszenie wpisu w MSiG.

Pomoc prawna przy rejestracji spółki zoo

Nie ulega wątpliwości, że rejestracja spółki z o.o. za pośrednictwem portalu internetowego to szybszy i tańszy sposób w porównaniu z metodą tradycyjną, czyli wizytą u notariusza.

Założenie firmy to jednak ważna decyzja, która powinna opierać się na fachowym doradztwie. Dlatego warto w tej kwestii skorzystać z pomocy prawnej. Tylko specjalista jest w stanie podpowiedzieć niestandardowe rozwiązania, które będą korzystne i przede wszystkim konieczne w niektórych przypadkach. Czasem zależności między wspólnikami są skomplikowane i wymagają dodatkowych zabezpieczeń. Zdarza się również, że sposób funkcjonowania danej branży wymaga indywidulanego podejścia do określenia zapisów umowy.

Oprócz tego, że radca prawny lub adwokat będzie w stanie wskazać odpowiednie rozwiązania, to również tylko on będzie miał możliwość zawarcia ich w umowie. Żaden ze niestandardowych zapisów nie może być wprowadzony, kiedy spółka zakładana jest przez Internet.


<< POWRÓT

Poczytaj poradyOBSŁUGA PRZEDSIĘBIORSTW I PRAWO GOSPODARCZE

Telefon do Kancelarii