Sukcesja firmy - czym jest i dlaczego warto

Sukcesja firmy - czym jest i dlaczego warto

Sukces każdego przedsiębiorstwa opiera się na przewidywaniu i opracowywaniu strategii. Doświadczony właściciel firmy doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jego firma musi być przygotowana na kluczowe zmiany, również te personalne. Dlatego warto opracować plan, który uwzględni sytuacje mogące zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Sukcesja w firmie pozwoli przygotować jej struktury na skutki związane z nagłą śmiercią jej właściciela.

Czym jest sukcesja firmy i na czym polega?

Sukcesja firmy jest rozwiązaniem, które pomaga zabezpieczyć interesy firmy i jej pracowników w przypadku śmierci właściciela. Dotyczy ona firm wpisanych do CEIDG, czyli firm jednoosobowych i spółek cywilnych osób fizycznych. Polega na tym, że właściciel firmy przekazuje prawa do niej wyznaczonemu następcy. 

Zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci jego właściciela reguluje ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Zarząd sukcesyjny może zostać ustalony jeszcze za życia przedsiębiorcy, dzięki temu zabezpieczona jest ciągłość funkcjonowania firmy.

Sukcesja jest popularna w szczególności w przypadku firm rodzinnych, kiedy to zarządzanie nimi przekazywane jest następnemu pokoleniu.

W celu wykonania sukcesji, warto skontaktować się z kancelarią, która oferuje prawną obsługę firm i przedsiębiorstw

Kto może zostać zarządcą sukcesyjnym?

Zarządcą sukcesyjnym może zostać osoba, która ma pełna zdolność do czynności prawnych. Nie może nią być ktoś, wobec kogo prawomocnie orzeczono: zakaz prowadzenia działalności gospodarczej lub środek karny albo środek zabezpieczający w postaci zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej przez przedsiębiorcę, lub działalności gospodarczej w zakresie zarządu majątkiem.

Zarządcą nie może być osoba prawna, czyli np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Warto zaznaczyć, że funkcję zarządcy sukcesyjnego może w jednym czasie pełnić tylko jedna osoba. Przedsiębiorca może wyznaczyć zarządcę „rezerwowego”, który podejmuje rolę zarządcy w przypadku, kiedy zarządca sukcesyjny powołany w pierwszej kolejności zrezygnuje z funkcji lub nie może jej wykonywać.

Korzyści sukcesji dla firmy

Korzyści wynikających z sukcesji w firmie jest bardzo wiele. Najważniejszą zaletą jest fakt, że po śmierci właściciela firma funkcjonuje nieprzerwanie, bez chaosu i dezorientacji. Do dodatkowych zaliczmy m.in.:

  • przedsiębiorca ma czas na zastanowienie i podjęcie właściwej decyzji, która zabezpieczy interesy firmy nawet po jego śmierci,
  • przedsiębiorstwo zachowuje płynność działania,
  • zabezpieczone są interesy pracowników,
  • umowy z pracownikami i kontrahentami pozostają ważne,
  • nie wygasają wcześniejsze licencje, zezwolenia, koncesje,
  • konto bankowe zostaje to samo, zarządca uzyskuje do niego dostęp,
  • kontynuowana zostaje dotychczasowa metoda opodatkowania.

Jak zaplanować sukcesję w firmie?

Najważniejszą kwestią sukcesji w firmie jest wybór odpowiedniego zarządcy. To jego decyzje i działania będą warunkiem właściwego funkcjonowania firmy w przyszłości, po śmierci właściciela. Dlatego niezbędne jest wyłonienie potencjalnego lidera, przygotowywanie go do ewentualnego objęcia funkcji i zadbanie o akceptację wyboru przez otoczenie.

Jeśli przyszły zarządca zostanie wytypowany, to warto zainwestować w jego rozwój. Szkolenia, których tematyka obejmie dodatkowe obowiązki, z pewnością będą solidną podstawą do rzetelnego wypełniania zadań, które staną przed zarządcą w przyszłości.


<< POWRÓT

Poczytaj poradyOBSŁUGA PRZEDSIĘBIORSTW I PRAWO GOSPODARCZE

Telefon do Kancelarii