Ucieczka z miejsca wypadku - co grozi kierowcy?

Ucieczka z miejsca wypadku - co grozi kierowcy?

Kolizje i wypadki to dość popularne zdarzenia, które mają miejsce na drogach czy parkingach. Ich konsekwencje bywają bardziej lub mniej poważne. Warto jednak pamiętać, że bez względu z jaką sytuacją drogową mamy do czynienia, to zawsze powinniśmy pozostać na miejscu jej zdarzenia. Oprócz tego, naszym obowiązkiem jest podanie swoich danych personalnych, danych właściciela lub posiadacza pojazdu oraz danych zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

Jeśli w wypadku zostały poszkodowane inne osoby, to naszym obowiązkiem jest również udzielenie im niezbędnej pomocy i wezwanie służb ratunkowych. Jeśli ich zawiadomienie wymaga oddalenia się z miejsca wypadku, to możemy to zrobić, jednak po ich wezwaniu jesteśmy zobligowani wrócić.

Czym jest ucieczka z miejsca zdarzenia, a czym oddalenie?

Rozpatrując pojęcie ucieczki z miejsca zdarzenia warto rozróżnić dwa pojęcia: wypadek i kolizja. W zależności od tego z jakim zdarzeniem mamy do czynienia, różnią się konsekwencje celowego opuszczenia miejsca, w którym miało ono miejsce.

Wypadek to sytuacja drogowa, podczas której co najmniej jedna osoba odniosła obrażenia (wymagające leczenia dłuższego niż 7 dni) lub poniosła śmierć. Kolizja to z kolei sytuacja, podczas której żaden z uczestników nie doznał obrażeń wymagających leczenia dłuższego niż 7 dni. Najczęściej konsekwencją takiej kolizji jest jedynie uszkodzenie pojazdów.

Ucieczka z miejsca wypadku lub kolizji to celowe i świadome oddalenie się z miejsca zdarzenia, które motywowane jest chęcią uniknięcia odpowiedzialności za swoje działanie oraz utrudnianie ustalenia tożsamości sprawcy oraz okoliczności zaistniałej sytuacji drogowej. Warto jednak zaznaczyć, że nie zawsze oddalenie się z miejsca zdarzenia jest ucieczką. Jeśli np. sprawca musi się opuścić miejsce kolizji, ale zostawił niezbędne dane kontaktowe, to wtedy nie mamy do czynienia z celową ucieczką z miejsca wypadku lub kolizji.    

Ucieczka z miejsca wypadku - co grozi kierowcy?

Za ucieczkę z miejsca kolizji grożą poważne konsekwencje. Jeśli sprawca zostanie zidentyfikowany i zostanie mu udowodnione, że opuścił miejsce zdarzenia celowo, to będzie on musiał zwrócić koszty rekompensaty wypłaconej poszkodowanemu z tytułu OC (regres ubezpieczeniowy). Kwoty takiej rekompensaty sięgają nawet kilkunastu tysięcy złotych. Dodatkowo sprawca z własnej kieszeni musi pokryć naprawę swojego samochodu i musi się liczyć z wyższą składką OC w kolejnym roku.

Należy się również liczyć z tym, że na sprawcę kolizji zostanie nałożony mandat. W 2023 roku za spowodowanie kolizji taryfikator przewidywał mandat w wysokości 1500 zł. Z kolei za ucieczkę z miejsca zdarzenia sprawca może się spodziewać kary w wysokości nawet do 6000 zł.

Jeśli mamy do czynienia z ucieczką z miejsca wypadku, to konsekwencje są jeszcze bardziej poważne, a taka czynność podpada pod prawo karne. Zgodnie z przepisami art. 177 Kodeksu karnego za naruszenie (nawet nieumyślne) zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, w wyniku którego inna osoba odniosła obrażenia ciała grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Jeśli natomiast następstwem takiego naruszenia jest wypadek, w którym inna osoba poniosła śmierć lub doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, to kodeks przewiduje karę od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo karą za spowodowanie wypadku i ucieczkę może być utrata prawa jazdy oraz całkowity zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. 

Co zrobić, gdy sprawca kolizji uciekł?

Jeśli zostałeś poszkodowany w kolizji lub wypadku drogowym, wówczas w pierwszej kolejności musisz zawiadomić policję. Funkcjonariusze mają możliwość i wiedzę jak zabezpieczyć dowody, które pomogą w odnalezieniu sprawcy. Sporządzą również notatkę, która będzie istotnym dokumentem w procesie ubiegania się o odszkodowanie.

W oczekiwaniu na policję możesz też samodzielnie zrobić zdjęcia lub poszukać świadków zdarzenia. Do czasu pojawienia się służb mogą już oddalić się z miejsca kolizji.

Pamiętaj również, by zgłosić sytuację do ubezpieczyciela.


<< POWRÓT

Poczytaj poradyPRAWO KARNE

Telefon do Kancelarii