Opieka naprzemienna a alimenty

Opieka naprzemienna - kto płaci alimenty?

Jeszcze do niedawna po rozwodzie małoletnie dziecko zostawało pod opieką matki. Dla wielu osób takie rozwiązanie wydawało się oczywiste i właściwe. Wielu z rozwiedzionych ojców nie podejmowało nawet próby walki o opiekę nad dzieckiem. Byli pewni, że z góry są na straconej pozycji. Dominowało przekonanie, że tylko matka jest w stanie zaspokoić wszystkie, niezbędne potrzeby dziecka, również te emocjonalne.

W dzisiejszych czasach coraz częściej zdarzają się z sytuacje, kiedy to właśnie ojcu sąd przyznaje prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem. Jeszcze częstszym rozwiązaniem jest orzekanie przez sąd opieki naprzemiennej, którą inaczej nazywamy pieczą wspólną.

Opieka naprzemienna nad dziećmi rozwiedzionych rodziców polega na tym, że przebywają one zarówno u jedno i drugiego rodzica. Sąd decyduje z reguły o tym, jaki okres czasu dziecko będzie przebywało u każdego z nich. Zazwyczaj wynosi on tydzień lub dwa tygodnie.

Warunkiem sprawowania opieki naprzemiennej jest przede wszystkim porozumienie między rodzicami oraz ich zgodne współdziałanie. Wymaga to zatem bezkonfliktowej relacji, której wynikiem jest stawianie dobra dziecka na pierwszym miejscu - nawet w sytuacji, kiedy byli małżonkowie mają do siebie nawzajem uraz.

Opieka naprzemienna a alimenty

Sposób sprawowania opieki naprzemiennej nasuwa oczywiste pytanie, czy w takim przypadku nadal istnieje obowiązek alimentacyjny? Otóż, opieka naprzemienna nad dzieckiem nie wyklucza możliwości dochodzenia świadczeń alimentacyjnych przez jednego z rodziców. Nie stanowi ona sposobu na uniknięcie alimentów. Zdecydowanie jest to jednak sytuacja, w której wysokość alimentów może być niższa, niż w przypadku, kiedy opiekę nad dzieckiem sprawowałoby jedno z rodziców jak wskazuje prawo rodzinne.

Zaznaczyć w tym miejscu warto, że istnieje możliwość, kiedy sąd decyduje o braku alimentów. Taka decyzja zapada, kiedy rodzice mają podobne możliwości finansowe. Sąd obciąża kosztami utrzymania i wychowania małoletniego dziecka obydwoje rodziców. Ustala, że każde z nich będzie ponosić bieżące koszty utrzymania dziecka w okresie sprawowania nad nim opieki bezpośredniej. Pozostałe powstałe koszty będą pokrywane przez rodziców po połowie. Należy jednak pamiętać, że takie rozwiązanie wymaga zgody obojga rodziców.

Decydując o kwestii materialnej, która jest ważnym elementem całego procesu wychowania dziecka sąd winien kierować się dobrem dziecka. To właśnie dobro małoletniego determinuje rozwiązanie, na które zdecyduje się sędzia.

Umowa między rodzicami o alimenty przy opiece naprzemiennej

Alimenty przy opiece naprzemiennej nie zawsze muszą być ustalane w sądzie. Jeśli rodzice dziecka potrafią się ze sobą porozumieć, to uregulowanie alimentów może nastąpić w postaci ustaleń między nimi. Ustalenia mogą mieć formę ustną bądź pisemną. Rodzice między sobą uzgadniają kto i w jakiej wysokości będzie płacił alimenty oraz w jaki sposób będzie wyglądać termin oraz droga ich przekazania.

Wadą takich umów między rodzicami jest fakt, że w przypadku, kiedy jedna ze stron przestaje się wywiązywać z obowiązku alimentacyjnego, to druga nie ma prawnych możliwości wyegzekwowania należnych jej alimentów. Nie ma podstaw by udać się do sądu, czy do komornika.

Alimenty przy braku porozumienia między rodzicami

Często zdarzają się niestety sytuacje, kiedy rodzice nie potrafią dojść do porozumienia w kwestii finansowej. Jedna ze stron oczekuje materialnego wsparcia podczas wspólnego wychowywania dziecka po rozwodzie, na które nie chce zgodzić się druga.

Kto i w jakiej kwocie będzie płacił alimenty podczas sprawowania opieki naprzemiennej ustala sąd. Bierze on przede wszystkim pod uwagę możliwości finansowe obojga rodziców. W sytuacji, gdyby np. sytuacja materialna matki była znacznie gorsza od sytuacji finansowej ojca, to sąd właśnie jemu zasądzi w sprawie o alimenty. Dzięki temu każde z rodziców będzie miało taką samą szansę na odpowiednie sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Takie zobowiązanie, które zostaje narzucone wyrokiem sądu jest korzystne dla rodzica, wobec którego obowiązek alimentacyjny będzie świadczony. W przypadku, gdyby jedna ze stron (na którą nałożono obowiązek alimentacyjny) nie wywiązywała się z narzuconego wyrokiem sądowym obowiązku, to druga posiada możliwość ich wyegzekwowania


<< POWRÓT

Poczytaj poradyPRAWO RODZINNE

Telefon do Kancelarii