Rozwód i separacja

Adwokat Rozwód Łódź

Nasza kancelaria adwokacka oferuje kompleksową pomoc prawną, która obejmuje sprawy rozwodowe, sprawy o separację, sprawy o unieważnienie małżeństwa, a także sprawy związane bezpośrednio z rozpadem związku małżeńskiego, które reguluje prawo rodzinne.

Wspieramy swoich klientów podczas całego procesu rozwodowego oraz procesu o separację, czy unieważnienie małżeństwa. Korzystając z bogatego doświadczenia oraz wiedzy gwarantujemy wsparcie na poziomie formalnym, jak również emocjonalnym. W sprawach rozwodowych oferujemy, w razie potrzeby i życzenia klienta, wsparcie współpracujących z naszą kancelarią psychologów oraz psychoterapeutów.

Skuteczny Adwokat - sprawy o rozwód - Pomoc prawna Migus Łódź

Rozwód według statystyk jest jednym z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu człowieka. Dlatego tak ważnym jest, by prowadzenie sprawy rozwodowej powierzyć profesjonaliście. Adwokat od spraw rozwodowych pomoże napisać pozew rozwodowy, przygotuje odpowiednią dokumentację procesową i udzieli pomocy prawnej w przypadku podziału majątku wspólnego.

Niestety, rozpad związku małżeńskiego nie ogranicza się jedynie do zakończenia emocjonalnej relacji między małżonkami, ale pozostają jeszcze kwestie związane z podziałem majątku wspólnego oraz kwestie związane z wychowywaniem wspólnych, małoletnich dzieci. Wspomniane zagadnienia reguluje prawo rodzinne zapisami m.in. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Adwokat naszej kancelarii pomoże w sprawnym przeprowadzeniu postępowania rozwodowego. Będzie on wsparciem podczas trudnego i stresującego procesu, sporządzi pozew o rozwód oraz będzie reprezentował klienta przed sądem i dopilnuje egzekucji postanowień sądu z zakresu prawa rodzinnego.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie przeprowadza się w sytuacji, kiedy rozkład pożycia małżeńskiego nastąpił z winy jednego z małżonków lub każdej ze stron. Należy bowiem pamiętać, że sąd może orzec, iż rozkład pożycia nastąpił z winy obojga.

Niezależnie od tego, z którym przypadkiem mamy do czynienia, nie ulega wątpliwości, że tego typu sprawy rozwodowe są trudne, skomplikowane i mocno stresujące. Podczas procesu podejmowane są działania, które mają na celu udowodnienie winy jednej ze stron. Na światło dzienne wychodzą więc często niewygodne fakty z życia drugiego współmałżonka oraz poruszane są delikatne sprawy rodzinne.

Jeśli między małżonkami nie jest możliwe osiągnięcie kompromisu, to warto zwrócić się o pomoc prawną, którą może zaoferować tylko doświadczony adwokat. Nasza kancelaria adwokacka wspiera klientów podczas samego rozwodu i pomaga dostarczyć skuteczne rozwiązania we wszystkich kwestiach z nim związanych. Po więcej informacji zapraszamy.

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie stanowi stosunkowo najszybszą i najmniej skomplikowaną spośród form orzeknięcia rozpadu pożycia małżeńskiego. Wymaga to oczywiście porozumienia między obecnymi małżonkami. Jakie są konsekwencje takiego rozwiązania? Zapraszamy!

Nasza kancelaria adwokacka pomoże w sprawny i szybki sposób przeprowadzić rozwód, w którym nie ma konieczności udowadniania winy żadnej ze stron. Dobry adwokat przeprowadzi klienta przez wszelkie formalności i pomoże we właściwym sformułowaniu ustaleń między stronami, aby móc szybko i sprawnie zakończyć sprawę rozwodową w sądzie na każdym etapie postępowania.

Rozwód a opieka nad dziećmi

Sprawy rozwodowe to nie tylko kwestie związane z rozpadem pożycia małżeńskiego dwóch dorosłych osób. To bardzo często sprawy związane z opieką nad wspólnymi dziećmi stron. Rozwód wymusza na małżonkach ustalenie zakresu władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem czy wskazanie miejsca zamieszkania małoletniej pociechy.

Kancelaria adwokacka Adwokat Maciej Migus oferuje wsparcie i pomoc prawną małżonkom, którzy są jednocześnie rozwodzącymi się rodzicami. Towarzyszymy podczas wszystkich ustaleń dotyczących prawa opieki nad małoletnimi dziećmi.

Rozwód a podział majątku

Orzeczenie rozwodu nie rozwiązuje wszystkich spornych kwestii między stronami. Podział majątku wspólnego z reguły odbywa się w odrębnym postępowaniu i często bywa dużo bardziej czasochłonny niż sam rozwód. Dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii adwokackiej.

Sprawy rozwodowe - zakres usług kancelarii adwokackiej Migus Łódź

Kancelaria adwokacka Adwokat Maciej Migus w trakcie swojej usługi oferuje pełne wsparcie podczas postępowania rozwodowego, które obejmuje m.in.:

  • sporządzenie pozwu rozwodowego;
  • sporządzenie odpowiedzi na pozew rozwodowy;
  • przygotowanie wniosków dowodowych;
  • reprezentowanie przed sądem;
  • reprezentowanie w negocjacjach rozwodowych;
  • pomoc w ustaleniach dotyczących podziału majątku;
  • pomoc prawną w zakresie ustalenia władzy rodzicielskiej oraz sposobu jej wykonywania;
  • pomoc prawną w kwestii ustalenia alimentów;
  • pomoc prawną w zakresie ustalenia sposobu oraz zakresu kontaktów rodzica z małoletnim dzieckiem;
  • pomoc prawną w zakresie ustalenia miejsca zamieszkania małoletnich dzieci.

Doświadczony adwokat Migus Łódź - prowadzenie spraw rozwodowych - zapraszamy do kontaktu celem umówienia wizyty.


<< POWRÓT

Poczytaj poradyPRAWO RODZINNE

Telefon do Kancelarii