Podwyższenie alimentów na dziecko - kiedy jest to możliwe?

Podwyższenie alimentów na dziecko - kiedy jest to możliwe?

Decyzja sądu o wysokości alimentów płaconych na dziecko nie jest niezmienna. W uzasadnionym przypadku możemy złożyć pozew do sądu o podwyższenie świadczenia. Należy jednak pamiętać, że argumenty zawarte w pozwie muszą być rzeczowe i zgodne ze stanem faktycznym. W jakich sytuacjach możemy ubiegać się o podwyższenie alimentów i na jakie przesłanki się powołać? Wyjaśniamy w poniższym artykule.

W jakich sytuacjach możesz domagać się podwyższenia alimentów?

Podczas ustalania wysokości alimentów pod uwagę brane są dwa najważniejsze czynniki: usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz możliwości zarobkowe rodzica. Na ich podstawie sąd orzeka (lub podpisują dobrowolną ugodę rodzice) o wysokości świadczenia, które jedno z rodziców będzie zobowiązane płacić na dziecko.

Naturalną rzeczą jest fakt, że dziecko dorasta i jego potrzeby się zmieniają. Koszty utrzymania zmieniają się wraz z jego wiekiem, na co wpływają zwiększone potrzeby fizjologiczne i materialne (np. dorastający chłopiec jest w stanie zjeść więcej niż niejeden dorosły, droższe są ubrania). Sytuację finansową rodzica, pod którego opieką jest dziecko, często pogarszają dodatkowo pojawiające się np. problemy zdrowotne. Może on wtedy wnioskować do sądu o podwyższenie wcześniej zasądzonych alimentów.

Przesłanką za zwiększeniem kwoty alimentów będzie również lepsza sytuacja finansowa rodzica zobowiązanego do płacenia świadczenia.

Argumenty za podwyższeniem alimentów - przygotowanie materiałów dowodowych

Aby kwota alimentów została zmienioną na wyższą, muszą zaistnieć ku temu poważne powody. Argumenty, które mogą zmienić wcześniejsze orzeczenie o wysokości świadczenia alimentacyjnego, to m.in.:

  • wzrost usprawiedliwionych potrzeb dziecka (zwiększają się koszty wyżywienia, dziecko musi dojeżdżać do szkoły, dziecko zaczęło studiować w innym mieście, dziecko zaczęło chorować, zwiększyły się potrzeby edukacyjne dziecka),
  • polepszenie się sytuacji finansowej rodzica, który jest zobowiązany do płacenia alimentów (dostał podwyżkę, zmienił pracę na lepiej płatną, wygrał na loterii, otrzymał spadek, spłacił kredyt, zawarcie małżeństwa),
  • pogorszenie się sytuacji finansowej rodzica, pod którego opieką jest dziecko (stracił pracę, zdrowie zmusiło go do wykonywania mniej płatnego zawodu, choroba uniemożliwia podjęcie jakiejkolwiek pracy).

Jak ubiegać się o podwyższenie alimentów? - przygotowanie pozwu

W celu ubiegania się o podwyższenie alimentów, należy napisać pozew, który składamy do sądu rodzinnego – sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica, który jest zobowiązany do płacenia alimentów.

Do pozwu należy dołączyć takie dokumenty jak: odpis aktu urodzenia, wyrok zasądzający alimenty, rachunki związane z utrzymaniem dziecka, umowy najmu, zaświadczenie o zarobkach rodzica, pod którego opieką jest dziecko, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka (jeśli powołujemy się na zwiększenie potrzeb dziecka związane z jego stanem zdrowia), zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia rodzica (jeśli powołujemy się na zmniejszenie możliwości zarobkowych związane z pogorszonym stanem zdrowia).

W piśmie do sądu należy zaznaczyć, że od ostatniego orzeczenia nastąpiły znaczące zmiany, które uzasadniają żądanie podwyższenia alimentów. Należy także wskazać wartość przedmiotu sporu (o ile ma wzrosnąć świadczenie).

O podwyższenie alimentów na dziecko może ubiegać się rodzic lub samo dziecko, jeśli ukończyło osiemnasty rok życia. 

Pozew o podwyższenie alimentów zawiera również wniosek o zabezpieczenie alimentów na okres trwania procesu. Polega ono na zobowiązaniu rodzica lub współmałżonka, który będzie płacił alimenty, do wcześniejszej zapłaty jednorazowo lub okresowo określonej sumy.

Co zrobić, jeśli drugi rodzic nie zgadza się na podwyższenie alimentów

Rodzić, który nie zgadza się na podwyższenie alimentów składa do sądu wniosek o oddalenie powództwa o podwyższenie alimentów oraz o oddalenie wniosku o zabezpieczenie alimentów.

Zobowiązany do płacenia świadczenia rodzic musi udowodnić, że wskazane przez powoda argumenty nie są prawdziwe, że jego sytuacja finansowa nie uległa polepszeniu, a nawet się pogorszyła. Może nawet próbować udowodnić, że sytuacja jest odwrotna, niż opisywana.

Sprawa o podwyższenie alimentów w sądzie - pomoc doświadczonego adwokata

Wszystkie sprawy, których przedmiotem jest szeroko pojęta opieka nad dzieckiem (rozwodowe, o alimenty) niosą ze sobą szereg negatywnych emocji - tym bardziej, jeśli strony nie potrafią dojść do porozumienia.

Dlatego przed podjęciem decyzji o złożeniu pozwu o podwyższenie alimentów warto skorzystać ze wsparcia doświadczonego adwokata. Pomoże on skompletować niezbędną dokumentację oraz zbudować rzetelną i skuteczną argumentację. Przeprowadzi przez zawiłości formalne i niezrozumiałe przepisy prawa. Nie pozwoli dać się zaskoczyć działaniami strony przeciwnej.


<< POWRÓT

Poczytaj poradyPRAWO RODZINNE

Telefon do Kancelarii