Uzasadnienie pozwu o rozwód

Uzasadnienie pozwu o rozwód - jak napisać?

Jeśli między małżonkami doszło do całkowitego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, to każde z nich ma prawo złożyć pozew o rozwód. Orzeczenie rozwodu przez sąd nastąpi wówczas, kiedy wspomniany rozkład pożycia zostanie wykazany w uzasadnieniu pozwu oraz udowodnione zostaną okoliczności, które miały na to wpływ. 

Całkowity rozkład pożycia małżeńskiego ma miejsce wówczas, kiedy zanikają trzy, najważniejsze więzi pomiędzy małżonkami: więź uczuciowa, więź fizyczna oraz więź gospodarcza.

Warto zaznaczyć, że właściwie napisane uzasadnienie pozwu o rozwód musi zostać poparte faktami. Należy zatem przywołać konkretne sytuacje i zdarzenia, które przemawiają za tym, że z punktu widzenia zasad współżycia społecznego małżeństwo nie powinno dłużej trwać. Nie wolno np. powoływać się jedynie na taką przyczynę jak niezgodność charakterów. Należy wskazać skutki, jakie taka niezgodność wywołała- np. awantury, wzajemną niechęć, zdradę.

Uzasadnienie pozwu o rozwód bez orzekania o winie

Należy pamiętać, iż również w przypadku pozwu o rozwód bez orzekania o winie sąd bada przyczyny rozpadu pożycia małżeńskiego. W tym przypadku zazwyczaj dochodzi do przesłuchania tylko dwóch stron, czyli małżonków. Najczęściej pozwy o rozwód bez orzekania o winie mają bardziej ogólny charakter (chociaż niepozbawione są konkretów). Wynika to przede wszystkim z faktu, że żadna ze stron nie chce zaogniać konfliktu, który może doprowadzić przedłużenia całego procesu.

W pozwie o rozwód bez orzekania o winie najważniejsze jest wskazanie, że nastąpił trwały i całkowity rozpad pożycia małżeńskiego oraz że istnieje pełna zgoda małżonków w kwestii nie orzekania o winie któregokolwiek z nich.

Uzasadnienie pozwu o rozwód z wyłącznej winy

W przypadku pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie ważne jest staranne przygotowanie uzasadnienia. Okoliczności, które sprawiły, że zasadnym jest domaganie się rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków są różne. Nie ma zatem z góry określonego wzoru, który ułatwiłby jego napisanie. Inne skutki w relacji małżeńskiej przyniesie choroba alkoholowa małżonka, inne zdrada, a jeszcze inne przemoc fizyczna.

Decydując się na złożenie pozwu o rozwód z wyłącznej winy, należy w pierwszej kolejności przygotować i zabezpieczyć materiał dowodowy, który zostanie wykorzystany podczas rozprawy. To właśnie on będzie stanowił podstawę uzasadnienia pozwu rozwodowego.

Co powinien zwierać właściwie przygotowany pozew o rozwód?

Właściwie przygotowany pozew rozwodowy powinien zawierać niezbędne informacje takie jak:

  • Wskazanie odpowiedniego sądu;
  • Określenie powoda;
  • Określenie pozwanego;
  • Wniosek, w którym wskazuje się czyja wina powinna zostać orzeczona;
  • Uzasadnienie oparte na dowodach, stanie faktycznym;
  • Wnioski dotyczące alimentów;
  • Wnioski dotyczące ustalenia kontaktów z dziećmi;
  • Porozumienie dotyczące sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej;
  • Oczekiwania dotyczące podziału majtku wspólnego.

Oprócz wyżej wymienionych informacji do pozwu rozwodowego należy załączyć niezbędne dokumenty: akt ślubu, akt urodzenia dziecka, dowód uiszczenia opłaty sądowej i ewentualnie przygotowany wcześniej plan wychowawczy.

Czy można samodzielnie przygotować pozew rozwodowy?

Samodzielne przygotowanie pozwu rozwodowego jest jak najbardziej możliwe. Trzeba się jednak dokładnie przyjrzeć sytuacji, w której się znajdujemy. Musimy być również pewni reakcji i posunięć współmałżonka, który w tym przypadku będzie pozwanym. W Internecie dostępnych jest wiele bezpłatnych wzorów takich pozwów, które niejednokrotnie wystarczy tylko uzupełnić. Warto jednak skonsultować się z prawnikiem, który pomoże sformułować uzasadnienie adekwatne do sytuacji, w której się znajdujemy oraz podać wymagane podstawy prawne. Konsultacja z adwokatem, z pewnością, pozwoli uniknąć konieczności uzupełniania braków formalnych oraz prostowania, czy precyzowania stanowiska w sprawie, co z kolei pozwoli uniknąć przedłużania i tak stresującego przecież procesu.

O ile w przypadku rozwodu bez orzekania o winie samodzielne przygotowanie pozwu nie musi być trudnym zadaniem, to już w przypadku składania pozwu o rozwód z wyłącznej winy należy zwrócić się o pomoc do adwokata. Sprawy rozwodowe, których celem jest orzeczenie winy jednego z współmałżonków to często batalie, do których każda ze stron musi się dobrze przygotować. Tylko doświadczony prawnik jest w stanie poprowadzić postępowanie w taki sposób, by cały proces przebiegał sprawnie oraz przyniósł oczekiwane rezultaty. Oszczędzając przy tym niepotrzebnych nerwów i skrajnych emocji.


<< POWRÓT

Poczytaj poradyPRAWO RODZINNE

Telefon do Kancelarii