Podział majątku

Adwokat Łódź - Podział majątku

Kancelaria Adwokacka Adwokat Maciej Migus oferuje pomoc prawną obejmującą podział majątku. Porady prawne dotyczą zarówno rozwiązań upraszczających sprawy rozwodowe, sprawy o separację, jak również dotykają spraw, które reguluje prawo spadkowe.

Adwokat gwarantuje rzeczowe i skuteczne wsparcie małżonkom oraz spadkobiercom. Bazując na rzetelnej wiedzy i bogatym doświadczeniu towarzyszy klientom na każdym etapie postępowania. Pomaga zarówno w umownym (notarialnym), jak również sądowym sposobie podziału majątku.

Sprawy o podział majątku dorobkowego małżonków

Nasza kancelaria adwokacka wspiera klientów w procesie podziału majątku, który to najczęściej odbywa się po orzeczeniu przez sąd rozwodu albo separacji. Jest to odrębne postępowanie, które ma na celu ustalenie, a wręcz nakazanie, w jaki sposób ma zostać podzielony majątek byłych małżonków.

W swoich zapisach prawo rodzinne reguluje powyższą kwestię. Jeśli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu, to zgodnie z art. 30 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd może dokonać (na wniosek jednego z małżonków) podziału majątku wspólnego w wyroku rozwodowym. Z reguły jednak sprawy rodzinne byłych małżonków, ich emocje i oczekiwania utrudniają tak sprawną finalizację postępowania.

Sprawy obejmujące podział majątku wspólnego nie zawsze muszą trafić przed sąd. Istnieją rozwiązania, w zakresie obowiązującego prawa, które pozwalają uniknąć sądowej batalii. Wymaga to oczywiście dobrej woli obojga małżonków.

Adwokat naszej kancelarii pomoże klientowi w polubownym podziale majątku po rozwodzie oraz orzeczeniu separacji. Jeśli występuje zgoda obojga małżonków, wówczas podział majątku przebiega szybko - nawet podczas jednej wizyty u notariusza. Wystarczy wtedy ustalenie precyzujące określenie udziałów w majątku i przede wszystkim skład majątku wspólnego.

Współpraca z naszą kancelarią nie ogranicza się jedynie do ustalenia składników wspólności majątkowej małżeńskiej, oszacowaniu udziałów w majątku wspólnym czy podejmowaniu działań obejmujących skuteczną egzekucję wyroków sądowych.

Naszą specjalizacją jest również szeroko pojęte prawo rodzinne, które reguluje m.in., w jaki sposób ustalić kontakty z dzieckiem. To bardzo delikatna kwestia, która wymaga od adwokata odpowiedniego podejścia. Sprawy rodzinne są jednymi z najtrudniejszych - tym bardziej, jeśli dotyczą nieletnich. W takim przypadku klient ma prawo domagać się profesjonalizmu i rzetelności. W naszej kancelarii otrzymacie Państwo zarówno jedno i drugie.

Sprawy o podział majątku spadkowego

Podział majątku spadkowego określany jest inaczej jako dział spadku. Prawo spadkowe w swoich zapisach reguluje szereg rozwiązań, których celem jest podział majątku spadkowego pomiędzy spadkobierców. Ustalenie zasad, według których ma się on odbyć, musi odpowiadać zawsze aktualnym regulacjom prawnym w tym zakresie.

Nasza kancelaria oferuje porady prawne dotyczące spraw o podział spadku. Kwestie spadkowe obejmują często skomplikowane relacje rodzinne, zaś działania bywają zawiłe i czasochłonne. Dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata, który zajmie się reprezentacją przed sądem lub pomoże w niejasnych formalnościach.

Doświadczony adwokat Łódź - Podział majątku: zakres usług

Kancelaria Adwokacka Adwokat Maciej Migus oferuje obsługę prawną, obejmującą sprawy o podział majątku. W zakres naszego wsparcia wchodzą m.in.:

  • profesjonalne ustalenie i spisanie majątku wspólnego małżonków;
  • ustalenie nierównych udziałów w majątku każdego z małżonków;
  • prowadzenie negocjacji ze stroną przeciwną;
  • reprezentowanie podczas postępowania sądowego;
  • rozliczenie kosztów utrzymania przy majątku wspólnym;
  • przygotowanie dokumentacji procesowej;
  • podział majątku po śmierci jednego ze współmałżonków;
  • sporządzenie umowy o zniesienie współwłasności;
  • obsługa egzekucji zasądzonego podziału majątku.

<< POWRÓT

Poczytaj poradyPRAWO RODZINNE

Telefon do Kancelarii