Zabezpieczenie alimentów - kiedy jest to możliwe

Zabezpieczenie alimentów - kiedy jest to możliwe

Czas pomiędzy złożeniem pozwu o alimenty lub pozwu o rozwód (w którym uwzględnione są roszczenia alimentacyjne), a wydaniem wyroku wynosi z reguły kilka miesięcy. W najtrudniejszych przypadkach nawet kilka lat. Dzieje się tak w przypadku, kiedy pozwany się broni, co w znaczący sposób przedłuży okres postępowania.

W takiej sytuacji zaleca się złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów. Ma to na celu zabezpieczenie sytuacji finansową osoby upoważnionej do otrzymania świadczenia alimentacyjnego na czas postępowania.

Teoretycznie pozew o zabezpieczenie alimentów można złożyć jeszcze przed rozpoczęciem postępowania właściwego. Najczęściej jednak występuje on w formie jednego z wniosków, załączonych do dokumentacji rozwodowej. Zdarza się również, że powód składa go w trakcie trwania procesu, w jednym z kolejnych pism.

O udzielenie zabezpieczenia alimentacyjnego może wnioskować każda ze stron postępowania lub jego uczestnik. Warunkiem jest uprawdopodobnienie roszczenia.

Jeśli szukasz pomocy w zakresie prowadzenia spraw o alimenty - zapoznaj się z ofertą naszej kancelarii na stronie: https://adwokat-migus.pl/uslugi/prawo-rodzinne/alimenty-na-dziecko.

W jaki sposób złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów

Wniosek o alimenty z zabezpieczeniem najlepiej jest złożyć w pozwie. Obok głównego żądania o świadczenie alimentacyjne wnosi się również o ich zabezpieczenie na czas trwania postępowania. Dokument należy złożyć do sądu pierwszej instancji, w którym toczyć się będzie sprawa.

We wniosku muszą znajdować się niezbędne informacje, takie jak:

  • Kwota zabezpieczenia – składowe elementy, które usprawiedliwiają jej wartość: koszty wyżywienia, koszty artykułów szkolnych, wycieczki szkolne, dodatkowe zajęcia, obuwie czy odzież;
  • Okoliczności, które uwiarygadniają istnienie roszczenia – w przypadku małoletniego zabezpieczenie alimentów będzie warunkowane brakiem możliwości samodzielnego utrzymania się dziecka;
  • Sposób realizacji świadczenia – określenie, kiedy i w jaki sposób przekazywane będą środki.

Warto zaznaczyć, że wniosek o zabezpieczenie alimentów nie wymaga wnoszenia żadnych opłat sądowych.

Czy alimenty mogą być niższe niż zabezpieczenie?

Kwota zabezpieczenia powinna (i jest) z reguły niższa od dochodzonej kwoty alimentów. Zdarza się, że zabezpieczenie alimentacyjne, zasądzone przez sąd odpowiada kwocie docelowych alimentów.

Gdyby zdarzyła się sytuacja, że kwota na zabezpieczenie alimentów będzie zbyt wygórowana i w ostatecznym wyroku zasądzone alimenty będą niższe, to strona przyjmująca świadczenie będzie zobligowana do zwrotu nadmiaru środków.

Rozpoznanie wniosku o zabezpieczenie przez Sąd

Wniosek o zabezpieczenie alimentów jest rozpatrywany przez sąd bezzwłocznie, nie później niż w ciągu tygodnia od daty wpłynięcia wniosku. W sytuacji, kiedy wyrok jest pozytywny dla osoby składającej wniosek, to dodatkowo zyskuje ona gwarancję skuteczności przyszłego orzeczenia sądu w sprawie alimentów.

Warto w tym miejscu również nadmienić, że wydane przez sąd postanowienie o zabezpieczeniu alimentów to samodzielny tytuł wykonawczy. Ma zatem nadaną klauzulę wykonalności z urzędu. Dzięki temu w przypadku, gdyby osoba zobowiązana nie wywiązywała się z obowiązku alimentacyjnego, to można przeciw niej wszcząć procedurę egzekucji komorniczej.


<< POWRÓT

Poczytaj poradyPRAWO RODZINNE

Telefon do Kancelarii