Rozwód z orzeczeniem winy - kiedy jest to możliwe

Rozwód z orzeczeniem winy - kiedy jest to możliwe

Przyczyny rozwodu bywają różne. Czasem małżonkowie jednomyślnie dochodzą do wniosku, że kontynuowanie związku nie ma najmniejszego sensu, a czasem jego rozpad okupiony jest traumatycznymi doświadczeniami. W tym drugim przypadku najczęściej jedna ze stron czuje się pokrzywdzona przez zachowania oraz działanie tej drugiej i decyduje się na złożenie pozwu o rozwód z orzekaniem o winie dotychczasowego współmałżonka.

W jakich przypadkach możliwy jest rozwód z winy współmałżonka?

Rozwód z orzeczeniem o winie małżonka możliwy jest w przypadku, kiedy sąd jednoznacznie stwierdzi, że za rozpad związku odpowiedzialne jest jedno z małżonków. Muszą ku temu zaistnieć odpowiednie przesłanki, czyli takie działanie lub zaniechanie, które jednoznacznie narusza obowiązki określone przepisami prawa lub narusza zasady współżycia społecznego. Najczęstsze przyczyny rozwodu z orzeczeniem o winie to m.in.:

 • zdrada jednego z małżonków,
 • przemoc fizyczna, ekonomiczna, psychiczna,
 • odmowa współżycia seksualnego,
 • uzależnienie od alkoholu lub innych używek,
 • porzucenie drugiego małżonka,
 • brak wsparcia (również finansowego), zaniedbanie również wobec dzieci.

Warto zaznaczyć, że każde działanie, które doprowadza do trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego musi być celowe, zależne od woli winnego współmałżonka. Choroba, która uniemożliwia podjęcie pracy zarobkowej lub realizację innych obowiązków małżeńskich nie jest powodem do wnioskowania o rozwód z orzeczeniem o winie.

Jak udowodnić wyłączną winę – przykłady

Decydując się na złożenie pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie współmałżonka musimy liczyć się z tym, że sąd będzie wymagał przedstawienia dowodów na zdradę, uzależnienie, porzucenie czy przemoc. Dowodami takimi mogą być m.in.:

 • wyjaśnienia powoda, które dokładnie opisują okoliczności, które doprowadziły do trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego,
 • zeznania świadków, które potwierdzą wersję prezentowaną przez powoda, opiszą niestosowne, konkretne zachowania małżonka,
 • udokumentowane sprawozdania detektywa, jeśli zostało mu zlecone zgromadzenie np. dowodów na zdradę współmałżonka,
 • dokumenty potwierdzające uzależnienie od alkoholu (zaświadczenie lekarskie, dokumentacja szpitalna, dokumenty np. z izby wytrzeźwień),
 • dokumenty potwierdzające przemoc fizyczną (np. notatki policji z interwencji),
 • przelewy bankowe, rachunki (pomocne w udowodnieniu zdrady, udowodnieniu hazardu lub rozrzutności zagrażającej sytuacji ekonomicznej rodziny),
 • zdjęcia, nagrania video, audio, maile, sms-y (które są potwierdzeniem np. zdrady).

Skutki rozwodu z orzeczeniem o winie

Najistotniejszym skutkiem rozwodu z orzeczeniem o winie jednego z małżonków jest to, że może on zostać zobligowany do płacenia alimentów na rzecz byłego partnera. Takie świadczenie może zostać przyznane jednak tylko:

 • na wniosek małżonka, który po rozwodzie pozostał w niedostatku i nie ponosi winy za rozpad małżeństwa,
 • na wniosek małżonka, który nie ponosi winy za rozpad małżeństwa i rozwód przyczynił się do znacznego pogorszenia jego sytuacji finansowej.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że rozwód z orzeczeniem o winie nie wpływa na świadczenie alimentacyjne wobec dzieci (jego wysokości), ani rozstrzygnięcie ewentualnego podziału majątku i ustalenia władzy rodzicielskiej. 

W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie kosztami postępowania obciąża się małżonka, który został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa.

Jeśli szukasz porad w zakresie prawa rozwodowego - skontaktuj się z nami telefonicznie i umów na wizytę.


<< POWRÓT

Poczytaj poradyPRAWO RODZINNE

Telefon do Kancelarii